Bộ Nội vụ sẽ gỡ khó BHXH cho Phó chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an xã

Bộ Nội vụ trình Chính phủ, Thủ tướng giải quyết vướng mắc về BHXH bắt buộc cho 10.266 Phó chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an xã người hợp đồng lao động ở xã.
Đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm BHXH có được hưởng lương hưu? Đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm BHXH có được hưởng lương hưu?
Thu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức Thu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức
Thủ tướng bổ nhiệm nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thủ tướng bổ nhiệm nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Trung úy Nguyễn Hoàng Thao - Công an xã chính quy tiêu biểu Trung úy Nguyễn Hoàng Thao - Công an xã chính quy tiêu biểu

Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng giải quyết vướng mắc về BHXH bắt buộc cho 10.266 Phó chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động ở xã.

Bộ Nội vụ sẽ gỡ khó BHXH cho Phó chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an xã
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Ngày 30/10, Bộ Nội vụ tổ chức họp với với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ban Tổ chức Trung ương, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để bàn thống nhất các nội dung giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó Trưởng Công an xã và người ký hợp đồng lao động với UBND xã.

Cuộc họp bàn giải pháp giải quyết dứt điểm vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó Trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã theo phản ánh, kiến nghị của cử tri gửi tới các cơ quan của Quốc hội.

Tại cuộc họp, ý kiến phát biểu của đại biểu đại diện các Bộ, ngành cơ bản thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn giao cho Vụ Chính quyền địa phương khẩn trương tiếp thu ý kiến của các đại biểu đề hoàn thiện dự thảo Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, trình lãnh đạo Bộ ký văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan để có cơ sở tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Tờ trình trình Thủ tướng trước ngày 6/11.

Về đối tượng thực hiện, Thứ trưởng Nội vụ yêu cầu cần tách ra 2 loại để thực hiện.

Một là, đối với các chức danh Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Phó Trưởng công an xã, từ tháng 11/2003 đến nay, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm khi đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Hai là, đối với người lao động do UBND cấp xã ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì cho phép bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (đối với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội).

Đồng thời, đối tượng này được tiếp tục tham gia theo hợp đồng lao động đã ký (đối với trường hợp đã làm việc theo hợp đồng lao động).

Theo báo cáo của Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ LĐ-TB-XH giải quyết dứt điểm vướng mắc trong thực hiện chi trả BHXH đối với hơn 7.100 Phó chỉ huy trưởng Quân sự xã và 4.700 Phó trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động xã đã đóng BHXH bắt buộc nhưng chưa được hưởng đủ chế độ.

Vụ Chính quyền địa phương nhất trí báo cáo Chính phủ, Thủ tướng giải quyết vướng mắc trong thực hiện BHXH bắt buộc đối với 10.266 đối tượng là Phó chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã như đề nghị của BHXH Việt Nam.

Nguồn: VietNamNet
vietnamnet.vn
Phiên bản di động