Bổ nhiệm hai Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sỹ và ông Đỗ Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang từ ngày 16/3/2021.
Ông Lê Tuấn Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Đống Đa Bí thư huyện Tiên Du được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế vừa trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang và ông Đỗ Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ, Cục Thuế tỉnh giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Bổ nhiệm hai Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang
Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế, Đặng Ngọc Minh (đứng giữa) rao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sỹ và ông Đỗ Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. Ảnh: CTTĐTBG

Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm của mình, cả hai cán bộ mới được bổ nhiệm sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị mới, góp phần xây dựng ngành Thuế và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Sỹ, Đỗ Mạnh Hùng khẳng định sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng Cục Thuế, cùng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế chủ động sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức, tích cực học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile