Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng Kỷ niệm chương cho Phó Thống đốc Đào Minh Tú

Ngày 26/2, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” cho Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú.
Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đánh giá cao những đóng góp, thành tựu đạt được của Ngân hàng Nhà nước đối với sự phát triển toàn diện của đất nước và sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư trong giai đoạn vừa qua.

Qua việc phối hợp chặt chẽ thực hiện các nhiệm vụ, Ngân hàng Nhà nước đã đạt được nhiều kết quả, đổi mới và cải cách tích cực về điều hành chính sách tiền tệ, ngân hàng.

Với việc thực hiện chủ động, đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, công tác điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2016-2020 đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng Kỷ niệm chương cho Phó Thống đốc Đào Minh Tú
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trao tặng Kỷ niệm chương cho Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú. Ảnh: MPI

Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố vững chắc, giảm thiểu tác động của các cú sốc từ bên ngoài; các giải pháp, chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, phí, giữ nguyên nhóm nợ, tháo gỡ khó khăn về vốn vay cho khách hàng trong điều kiện dịch Covid-19; các hoạt động trên thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, không có biến động lớn.

Trong giai đoạn vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động phối hợp công tác tốt với Bộ Kế hoạch và Đầu tư qua một số nhiệm vụ chủ yếu: Nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chủ động tham mưu, tư vấn các cơ chế điều hành kinh tế vĩ mô; Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về lĩnh vực ngân hàng, về lĩnh vực đầu tư công, đầu tư, đấu thầu, quy hoạch; Phối hợp trong công tác quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô thông qua hoạt động định kỳ của Tổ điều phối kinh tế vĩ mô (Tổ 1317).

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng đã luôn chủ động, phối hợp chặt chẽ, tích cực, có hiệu quả với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về lĩnh vực đầu tư, đầu tư công, đấu thầu, ODA và quy hoạch…

Trong thời gian tới, ông Phương cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp của Ngân hàng Nhà nước trong việc đẩy mạnh đổi mới, cải cách, nâng cao hiệu quả hơn nữa các công việc: Phối hợp xây dựng các kịch bản tăng trưởng, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện Đề án tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, công nghệ số, công nghệ 4.0.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm hỗ trợ hoạt động, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, qua đó góp phần hỗ trợ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19.

Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được trong phối hợp công tác giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo đà và động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile