Bộ Giao thông vận tải yêu cầu không để xảy ra tiêu cực tại các trạm thu phí

Các nhà đầu tư thu phí BOT phải tăng cường tự kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong thu tiền phí đường bộ.
Tài xế giật mình vì phí bất ngờ tăng cao: "Ông trùm" đường cao tốc nói gì? Đề xuất thu phí vào nội đô Hà Nội nhằm giảm ùn tắc giao thông

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, các nhà đầu tư dự án và các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tăng cường công tác quản lý vận hành, thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ và công tác kiểm tra giám sát thu phí.

Theo Bộ Giao thông vận tải, việc quản lý vận hành, thu phí đã được các doanh nghiệp thực hiện cơ bản ổn định, việc triển khai đồng bộ thu phí không dừng (ETC) đã được sự đồng thuận cao, giảm thiểu ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số tồn tại như chưa tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án; miễn, giảm phí chưa đúng đối tượng.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu không để xảy ra tiêu cực tại các trạm thu phí
Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Do đó, để chấn chỉnh những tồn tại này, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của hợp đồng dự án đối với việc quản lý thu, quản lý chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án; xây dựng các giải pháp tăng cường quản lý nội bộ, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý sự cố, không xảy ra tiêu cực trong quá trình thu phí.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu các nhà đầu tư phải tăng cường tự kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong thu tiền phí; thực hiện, tuân thủ nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định tại hợp đồng dự án và các quy định pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện nghiêm, đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án cũng như chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động trạm thu phí trên hệ thống Quốc lộ, đường cao tốc.

Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra việc hoạt động của trạm thu phí theo quy định của pháp luật, quy định tại hợp đồng dự án; quyết định theo thẩm quyền đối với việc tạm dừng thu, dừng thu khi phát hiện doanh nghiệp vi phạm quy định của hợp đồng dự án và quy định của pháp luật Nhà nước.

Hậu Lộc
Phiên bản di động