Bộ Giao thông vận tải 'ngốn' tiền ngân sách nhiều nhất

Bộ Giao thông vận tải đứng đầu danh sách vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước tại các Bộ, ngành trong 5 tháng đầu năm 2020.
Nợ công vẫn tăng, cảnh báo áp lực trả nợ ngày càng cao Đến 15/5, ngân sách Nhà nước chi vượt thu 7,8 nghìn tỷ đồng

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5/2020 và 5 tháng đầu năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5/2020 ước tính đạt 31,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn Trung ương 5,3 nghìn tỷ đồng, tăng 59,4%; vốn địa phương 25,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5%.

bo giao thong van tai ngon tien ngan sach nhieu nhat
Ảnh mnh họa.

Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 116,3 nghìn tỷ đồng, bằng 24,9% kế hoạch năm và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 26,2% và tăng 4,2%).

Trong 5 tháng qua, vốn Trung ương quản lý đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, bằng 22,9% kế hoạch năm và tăng 41,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Bộ Giao thông vận tải đạt 4.284 tỷ đồng, bằng 24,6% và tăng 56,5%; Bộ Y tế 1.341 tỷ đồng, bằng 25,2% và tăng 29,2%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 948 tỷ đồng, bằng 21,3% và tăng 23,5%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 582 tỷ đồng, bằng 19,4% và tăng 90,3%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 210 tỷ đồng, bằng 16,4% và giảm 10,1%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 130 tỷ đồng, bằng 19,8% và giảm 28,8%; Bộ Công thương 86 tỷ đồng, bằng 22,5% và tăng 49,5%; Bộ Xây dựng 60 tỷ đồng, bằng 17,7% và tăng 10,6%; Bộ Khoa học và Công nghệ 48 tỷ đồng, bằng 18,8% và giảm 42,6%; Bộ Thông tin và Truyền thông 24 tỷ đồng, bằng 19% và giảm 29,1%.

Trong khi đó, vốn địa phương quản lý đạt 98,6 nghìn tỷ đồng, bằng 25,3% kế hoạch năm và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 65,3 nghìn tỷ đồng, bằng 24% và tăng 9,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 27,8 nghìn tỷ đồng, bằng 27,4% và tăng 15,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9% và tăng 20,5%.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile