Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8 và 11 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8 và 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2023-2024.
Bộ GD&ĐT xúc tiến biên soạn, chuẩn bị một chương trình giáo dục mầm non mới Bộ GD&ĐT tổ chức đại lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam Bộ GD&ĐT hướng dẫn tổ chức dạy học lớp ghép cấp tiểu học

Theo đó, Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục 50 đầu sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2023-2024.

Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8 và 11 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Ảnh minh họa

Theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2023-2024, học sinh các khối lớp 4, 8 và 11 sẽ học theo chương trình, sách giáo khoa mới. Đến thời điểm này, Bộ GD&ĐT đã ban hành các đầu sách giáo khoa mới của ba khối lớp này.

Danh mục sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm 50 đầu sách giáo khoa của các đơn vị: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam; Nhà Xuất bản Đại học Huế; Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xuất bản phẩm Victoria; Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm.

Theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26-8-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Như vậy, căn cứ danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để triển khai Chương trình phổ thông 2018 áp dụng cho lớp 11 từ năm học 2023-2024.

Trước đó, theo Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT, Bộ GD&DDT cũng phê duyệt danh mục SGK lớp 8 sử dụng trong các cơ sở giáo dục theo Chương trình GDPT 2018 đã được Bộ GD&ĐT ban hành.

Theo đó, danh mục gồm 42 đầu sách giáo khoa các bộ Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cùng khám phá…

Ngọc Minh
Phiên bản di động