Bộ GD-ĐT chấn chỉnh công tác tuyển sinh đại học

Sau sự việc một số trường tuyển sinh không rõ ràng, chưa đảm bảo đúng quy trình, gây bức xúc trong dư luận, Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi các trường đại học về việc rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh.
Cách tính điểm "lạ" có thể khiến thí sinh điểm cao vẫn trượt đại học Tự chủ tuyển sinh cần tránh tình trạng “lười” và ỷ lại vào kỳ thi của Bộ Thí sinh đã xác nhận nhập học không được điều chỉnh nguyện vọng

Ngày 8/10, Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi các các đại học, học viện, trường đại học về việc rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, một số cơ sở đào tạo tổ chức triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy nhưng không thông báo tuyển sinh rõ ràng; tổ chức tuyển sinh chưa đảm bảo đúng theo quy trình và quy định hiện hành, gây hiểu sai và bức xúc đối với thí sinh, phụ huynh.

Vì thế, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh theo đúng quy định của quy chế tuyển sinh.

Trong đó, Bộ yêu cầu các trường cần lưu ý một số nội dung như sau:

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học tại trường, hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét, quyết định các nội dung xét tuyển đợt tiếp theo.

Thời gian xét tuyển bổ sung đợt tiếp theo phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT yêu cầu thông tin xét tuyển bổ sung phải đảm bảo đúng quy định hiện hành, công bằng, công khai, minh bạch trong tuyển sinh; không gây khó khăn, bức xúc đối với thí sinh và xã hội.

Trong đó, trường phải công khai đầy đủ các thông tin như thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung; điểm nhận hồ sơ xét tuyển các đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1;...

Bộ GD-ĐT chấn chỉnh công tác tuyển sinh đại học

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các trường công khai các thông tin xét tuyển bổ sung trên trang thông tin điện tử của trường; đồng thời, gửi về Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT).

Ngay sau khi kết thúc các đợt xét tuyển, cơ sở đào tạo phải cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và xác nhận nhập học vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình về công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo với Bộ GD-ĐT, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều kiện tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh và các điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở đào tạo.

Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Nguôn: VietNamNet
vietnamnet.vn
Xem phiên bản mobile