Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Thu hút nhiều dự án quy mô lớn đầu tư mở ra cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương

Để thu hút đầu tư, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã tập trung quy hoạch, quản lý quy hoạch, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm thu hút nhiều dự án quy mô lớn đầu tư mở ra cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Vĩnh Phúc: Bắt đối tượng cướp tiệm vàng Vĩnh Phúc: Bắt đối tượng bị truy nã sau 28 năm lẩn trốn Vĩnh Phúc: Lãnh đạo Thành phố Vĩnh Yên "Đối thoại với đoàn viên, thanh niên"

Năm 2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên đã chủ động tham mưu cho UBND huyện đã ban hành 9 văn bản hướng dẫn và đôn đốc các xã thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện đồng thời xây dựng Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 24/02/2021 của UBND huyện kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn nhằm mục đích để hướng dẫn và chấn chỉnh việc quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Hồng Phương - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên.
Ông Nguyễn Hồng Phương - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên.

Về công tác cấp giấy phép xây dựng: Trong năm cấp 123 giấy phép xây dựng: Trong đó, UBND huyện cấp 117 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị; Sở Xây dựng cấp 6 giấy phép xây dựng dự án đất doanh nghiệp; Tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị xử phạt hành chính không có giấy phép xây dựng đối với Công ty TNHH Geotech Việt Nam với số tiền xử phạt 30 triệu đồng và 2 Quyết định áp dụng khắc phục hậu quả đối với 2 hộ gia đình.

Trong công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông: Năm 2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên đã chủ động tham mưu cho UBND huyện đã ban hành 10 văn bản hướng dẫn và đôn đốc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Phối hợp, đôn đốc UBND xã Phú Xuân tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại Thôn Can Bi 1.

Phối hợp UBND thị trấn Bá Hiến, Hương Canh, Thiện Kế, Hương Sơn, Đội Thanh tra giao thông số 2, Công an huyện giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường ĐT.310B, trước cổng Khu công Nghiệp Bá Thiện II, kết quả đạt được là các hộ gia đình tự nguyện tháo dỡ 23 hộ dựng lều quán; cắt mái che biển quảng cáo 30 hộ.

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Nhiều giải pháp tập trung quy hoạch, đầu tư hạ tầng thu hút đầu tư
Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Nhiều giải pháp tập trung quy hoạch, đầu tư hạ tầng thu hút đầu tư

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Phương - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên cho biết: năm 2022, để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên phối hợp với Sở Xây dựng Vĩnh Phúc hoàn thiện Đồ án quy hoạch chung đô thị Bình Xuyên tầm nhìn đến năm 2040. Hoàn thiện Đề án phát triển đô thị B.

Việc quy hoạch, đầu tư hạ tầng thu hút đầu tư tại huyện Bình Xuyên luôn được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao.

Ngoài ra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên tham mưu cho UBND huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã: Trung Mỹ, Phú Xuân. Tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2022. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc quản lý trật tự xây dựng đô thị: Cấp giấy phép xây dựng, giải tỏa hành lang an toàn giao thông thiết lập kỷ cương trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, công tác thẩm định dự án, lập báo cáo kỹ thuật, nghiệm thu công trình đưa vào khai thác sử dụng cũng được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên chú trọng. Theo đó, phòng đã tập trung thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình trên địa bàn huyện theo thẩm quyền; Tổ chức kiểm tra chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp thẩm quyền nghiệm được quy định tại Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng với đó, công tác lập, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu thi công đã được phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên phối hợp tập trung thực hiện. Vì vậy đã đôn đốc nhà thầu thi công đầu tư xây dựng công trình duy tu bảo dưỡng một số tuyến đường trên địa bàn huyện sử dụng nguồn vốn từ quỹ bảo trì đường bộ và các dự án do phòng quản lý.

Mặt khác, xây dựng kế hoạch duy trì bảo dưỡng đường bộ, hệ thống điện chiếu sáng thường trên địa bàn huyện năm 2022 và các công trình về chỉnh trang phát triển đô thị được UBND huyện giao.

Lê Sơn
Xem phiên bản mobile