Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn

Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình, đưa vào sử dụng phục vụ phát triển KT- XH của địa phương. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên phối hợp với các ban, ngành có liên quan thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực. Đến nay đã thực hiện được 157,72ha, tổng số lượt hộ nhận tiền bồi thường là 411 hộ với tổng số tiền 77,496 tỷ đồng.
Vĩnh Phúc: Bắt đối tượng cướp tiệm vàngVĩnh Phúc: Bắt đối tượng bị truy nã sau 28 năm lẩn trốnVĩnh Phúc: Lãnh đạo Thành phố Vĩnh Yên "Đối thoại với đoàn viên, thanh niên"

Trong năm 2022, tổng dự án thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2022 là: 36 dự án với tổng diện tích đủ điều kiện bồi thường giải phóng mặt bằng tính đến ngày 17/3/2022 là 319,7ha. Đã thực hiện được 157,72ha, tổng số lượt hộ nhận tiền bồi thường là 411 hộ với tổng số tiền 77,496 tỷ đồng.

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn
Huyện Bình Xuyên tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn

Khối lượng công việc trong năm về công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư công của huyện Bình Xuyên là rất lớn. Trước tình hình đó, huyện đã tập trung thực hiện rà soát, phân loại theo thứ tự ưu tiên giải phóng mặt bằng đối với các dự án có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, các dự án đầu tư hạ tầng, các dự án trọng điểm của các nhà đầu tư, các dự án có vai trò tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách theo chỉ đạo của tỉnh để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, huyện Bình Xuyên cũng đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn đọng còn lại của các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn, huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng tại các dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; thực hiện ký cam kết và tăng cường sự phối hợp với các chủ đầu tư dự án. Về cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng triển khai trên địa bàn huyện được thực hiện từ đầu năm 2022 đến nay khá thuận lợi, bảo đảm tiến độ như kế hoạch. Đây là cơ sở quan trọng để huyện Bình Xuyên đẩy mạnh đầu tư công năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên cho biết: Năm 2022, thực hiện nhiệm vụ UBND huyện giao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tiếp tục tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng từng bước đồng bộ. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tập trung vào cuộc chỉ đạo thực hiện đồng bộ thống nhất cao từ huyện đến cơ sở.

Do vậy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên đã phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương đơn vị trong huyện tập trung tổ chức triển khai các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng bảo đảm công khai, dân chủ, theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất.

Xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án là khâu then chốt trong quá trình thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên đã chú trọng phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong huyện tập trung tuyên truyền, lấy vai trò của đảng viên làm nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với việc thu hồi đất; kịp thời giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của người dân trên cơ sở phù hợp với các chủ trương, chính sách, pháp luật về giải phóng mặt bằng của Nhà nước.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện nhằm thu hút vốn đầu tư phát triển; tăng thu ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Lê Sơn
Xem phiên bản mobile