Bình Thuận: Kết luận hàng loạt sai phạm tại dự án tuyến đường tránh QL55

Qua thanh tra, nhà chức trách tỉnh Bình Thuận phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình tại tuyến đường tránh QL55, đoạn qua thị trấn Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân) và việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, giai đoạn năm 2013-2016.
Bình Thuận - Bài 10: Bị thanh tra tuyến đường tránh QL55, Tập đoàn Rạng Đông "phản pháo" Bình Thuận - Bài 9: Nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước từ việc làm của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận - Bài 8: 'Đòi' trích phần trăm chi phí quản lý dự án, Giám đốc Sở GTVT lộ sai phạm Bình Thuận - Bài 7: Thanh tra chất lượng tuyến đường tránh QL 55 xuống cấp

Theo nguồn tin của phóng viên, ngày 22/7 vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 2714/KL-UBND, trong đó đã kết luận nhiều nội dung liên quan đến việc quản lý chất lượng công trình tại tuyến đường tránh QL55, đoạn qua thị trấn Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân) và việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, giai đoạn năm 2013-2016 không đúng quy định pháp luật.

Trước đó, trong suốt thời gian từ tháng 10/2019 đến nay, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đăng tải nhiều bài viết liên quan đến chất lượng tuyến đường tránh QL55, đoạn qua thị trấn Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân) và việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, giai đoạn năm 2013-2016.

Theo kết luận thanh tra, tuyến đường tránh QL55, đoạn qua thị trấn Tân Nghĩa do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án QL55 là đơn vị được Sở này ủy quyền và điều hành dự án.

Tuyến đường tránh QL55, đoạn qua thị trấn Tân Nghĩa thuộc dự án Công trình nâng cấp, cải tạo QL55 nối dài, có chiều dài 4,351km, gồm 2 gói thầu: Đoạn Km 94+170-Km96+300 (gói thầu số 2) với giá trúng thầu là 30,178 tỷ đồng, đơn vị thi công là Công ty CP Rạng Đông và đoạn Km96+300-Km98+521 (gói thầu số 3) với giá trúng thầu là 29 tỷ đồng, đơn vị thi công là Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 - Công ty TNHH Thành Nam.

Qua thanh tra, nhà chức trách tỉnh Bình Thuận phát hiện, khi thực hiện công trình tuyến đường tránh QL55, chủ đầu tư đã phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng tại một quyết định là chưa phù hợp theo quy định; hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình nền đường và cống tại gói thầu số 3 không có chữ ký xác nhận của người thực hiện kiểm tra tại bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm; phiếu kết quả thí nghiệm lập chưa đúng quy định...

Về thẩm tra, thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công liên quan công trình tuyến đường tránh QL55, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận kết luận, phần lớn các bản vẽ thiết kế trắc dọc, trắc ngang đường không có khung tên, các trường hợp có khung tên trên bản vẽ thiết kế thì thiếu tên và chữ ký của chủ trì thiết kế theo quy định; một số cá nhân tham gia thiết kế khi không có tên trong hồ sơ dự thầu và chưa được chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản.

0046 binh thuan
Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Bình Thuận.

Về thi công, giám sát và quản lý chất lượng công trình xây dựng, tại gói thầu số 2: Trước khi thi công xây dựng tuyến từ Km94+170 đến Km96+300, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng không có văn bản thống nhất các nội dung về hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư và của nhà thầu; kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và các đề xuất của nhà thầu theo quy định.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng không có văn bản thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của một số cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, nhà thầu thi công không phê duyệt biện pháp thi công, trong đó quy định rõ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công theo quy định; nhật ký thi công xây dựng không có xác nhận của chủ đầu tư...

Còn tại gói thầu số 3: Hợp đồng thi công, bên giao thầu là Ban Quản lý dự án QL55, bên nhận thầu là Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 và Công ty TNHH Thành Nam. Trong đó có nội dung ghi Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 ủy quyền cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại 886 là đơn vị trực tiếp thi công là không hợp lý về mặt thời gian. Thời điểm ủy quyền sau thời điểm ký hợp đồng xây dựng (thời điểm ký hợp đồng là ngày 10/8/2010 nhưng Giấy ủy quyền ngày 11/8/2010); việc ủy quyền cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại 886 trực tiếp thi công công trình chưa được chủ đầu tư kiểm tra, chấp thuận.

0156 2946 3344 5407 1111
Tuyến tránh QL55 đoạn qua thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận liên tục hư hỏng và phải sửa chữa.

Tại gói thầu này, chủ đầu tư cũng không có văn bản thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện theo quy định; nhà thầu thi công không có văn bản thông báo hệ thống quản lý chất lượng cho chủ đầu tư trước khi thi công. Đặc biệt, nhật ký thi công xây dựng công trình chưa đánh số trang, không đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công và không có xác nhận của chủ đầu tư.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, việc để xảy ra các thiếu sót trên trách nhiệm trước hết thuộc về Sở Giao thông vận tải với vai trò là chủ đầu tư; bên cạnh đó là trách nhiệm của Ban Quản lý dự án QL55, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng công trình giao thông 1 (đơn vị khảo sát, thiết kế), Viện Công nghệ xây dựng cầu đường phía Nam (đơn vị tư vấn giám sát), các đơn vị thi công và các cá nhân, bộ phận thuộc các cơ quan, đơn vị này.

Về việc thanh tra quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, theo kết luận thanh tra, việc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận sử dụng chi phí quản lý dự án là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị, thực hiện đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2013-2016, Sở Giao thông vận tải ban hành các quyết định phê duyệt bản vẽ thi công - dự toán công trình và quyết định phê duyệt chi phí quản lý dự án, xác định phần chủ đầu tư trực tiếp quản lý, sử dụng (chiếm 15% chi phí quản lý dự án) và phần của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông quản lý, sử dụng (chiếm 85% chi phí quản lý dự án) và Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng Công trình giao thông (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông) thực hiện trích chuyển chi phí quản lý dự án này là không có cơ sở, không có quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Được biết, trong giai đoạn năm 2013-2016, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận ban hành các quyết định phê duyệt dự toán công trình do Sở làm chủ đầu tư, tổng số tiền chi phí quản lý dự án là hơn 16,1 tỷ đồng; trong đó, phần chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư sử dụng là hơn 2,4 tỷ đồng (tương đương 15% chi phí quản lý dự án được phê duyệt); phần chi phí dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông sử dụng là hơn 13,7 tỷ đồng (tương đương 85% chi phí quản lý dự án được phê duyệt).

"Việc triển khai thực hiện của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt dự toán, quy định tỷ lệ chi phí dự án trích nộp về Sở là chưa chặt chẽ và chưa đủ cơ sở để thực hiện'', Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận kết luận và nhấn mạnh trách nhiệm để xảy ra thiết sót trên là của Sở Giao thông vận tải và tổ chức, cá nhân có liên quan trong giai đoạn 2013-2016.

Qua tìm hiểu của phóng viên, theo quy định những điều đảng viên không được làm tại Điểm 9 Mục 1 Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương thì đảng viên không được "làm trái quy định trong những việc quản lý nhà, đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước... Còn theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì việc "làm trái một trong những quy định về quản lý, sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước" thuộc hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Khoản 2, Điều 18) và việc "đã được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giáo dục, nhắc nhở mà không sửa chữa" (Sở Tài chính Bình Thuận đã có ý kiến về cảnh báo sai phạm) là một trong những tình tiết tăng nặng mức kỷ luật (Điểm a Khoản 2 Điều 4).

Đáng chú ý, từ cuối năm 2013, Sở Giao thông vận tải có công văn số 3737/SGTVT-KHTC ngày 29/11/2013 yêu cầu Trung tâm trích nộp về Sở Giao thông vận tải 10% chi phí quản lý dự án. Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm về hướng dẫn thực hiện, Sở Tài chính có công văn số 7133/STC-ĐT ngày 18/12/2013 có ý kiến việc Sở Giao thông vận tải yêu cầu Trung tâm trích nộp 10% chi phí quản lý dự án là không đúng quy định. Tuy nhiên, từ năm 2014 – 2016, Sở Giao thông vận tải đã phớt lờ ý kiến của cơ quan tài chính chuyên ngành, xem thường pháp luật, vẫn tự phê duyệt chi phí quản lý dự án có xác định phần chủ đầu tư trực tiếp quản lý, sử dụng (chiếm 15% chi phí quản lý dự án) và phần chi của Ban Quản lý dự án quản lý, sử dụng (chiếm 85% chi phí quản lý dự án) tại các quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình và quyết định phê duyệt chi phí quản lý dự án như đã nêu trên và có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án trích nộp về Sở để quản lý, sử dụng (như công văn số 94/SGTVT-KHTC ngày 14/01/2015 yêu cầu nộp 15% chi phí quản lý dự án của công trình đường Hòa Thắng – Hòa Phú và một loạt các văn bản của các dự án, công trình khác).

Trước đó, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã phản ánh, tuyến đường tránh QL55 qua thị trấn Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) dài gần 5 km, bề rộng nền đường 21m, được đầu tư xây dựng hơn 50 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 886 - Thành Nam (trụ sở TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Tập đoàn Rạng Đông (trụ sở TP Phan Thiết, Bình Thuận) là đơn vị thi công.

Khi đưa vào sử dụng, người dân kỳ vọng vào một tuyến đường chất lượng, giảm tải áp lực giao thông, thuận tiện đi lại. Tuy nhiên, chỉ mới sử dụng được một thời gian ngắn, tuyến đường tránh QL55 đã nhanh chóng xuống cấp, dù được sửa chữa nhiều lần nhưng cảnh ổ gà, ổ voi liên tục tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, khiến người dân vô cùng ngao ngán.

Sau khi đăng tải, loạt bài phản ánh của Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã được bạn đọc hết sức quan tâm với mong muốn khắc phục hiệu quả lỗi kỹ thật, đảm bảo chất lượng công trình, đồng thời cần làm rõ, xử lý nghiêm sai phạm của các cá nhân, tổ chức trong quá trình đầu tư xây dựng.

Sau đó, ngày 31/10/2019, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đã ký Văn bản hỏa tốc gửi Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về việc kiểm tra, sửa chữa dứt điểm các hư hỏng tại tuyến đường trên.

Tiếp theo, tháng 4/2020, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc thanh tra chất lượng công trình tuyến đường tránh QL55 đoạn qua thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân và việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý của các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư giai đoạn năm 2013-2016.

Nhóm PV
Xem phiên bản mobile