Bình Thuận - Bài 12: Kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân sai phạm tại dự án đường tránh Quốc lộ 55

Trước những sai phạm đã được kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền.
Bình Thuận - Bài 11: Kết luận hàng loạt sai phạm tại dự án tuyến đường tránh QL55 Bình Thuận - Bài 10: Bị thanh tra tuyến đường tránh QL55, Tập đoàn Rạng Đông "phản pháo" Bình Thuận - Bài 9: Nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước từ việc làm của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận - Bài 8: 'Đòi' trích phần trăm chi phí quản lý dự án, Giám đốc Sở GTVT lộ sai phạm

"Lộ sáng'' nhiều sai phạm

Như báo Tuổi trẻ Thủ đô đã thông tin, sau gần 4 tháng kể từ ngày ban hành quyết định thanh tra, ngày 22/7, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kết luận thanh tra số 2714/KL-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai ký, trong đó đã kết luận nhiều nội dung liên quan đến việc quản lý chất lượng công trình tại tuyến đường tránh QL55, đoạn qua thị trấn Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân) và việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, giai đoạn năm 2013-2016 không đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra, tuyến đường tránh QL55, đoạn qua thị trấn Tân Nghĩa do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án QL55 là đơn vị được Sở Giao thông vận tải ủy quyền và điều hành dự án.

Tuyến đường có chiều dài 4,351km, gồm 2 gói thầu: Đoạn Km 94+170-Km96+300 (gói thầu số 2) với giá trúng thầu là 30,178 tỷ đồng, đơn vị thi công là Công ty CP Rạng Đông và đoạn Km96+300-Km98+521 (gói thầu số 3) với giá trúng thầu là 29 tỷ đồng, đơn vị thi công là Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 - Công ty TNHH Thành Nam.

4412 1457 2727 detail project00 04 29 10still006
Tuyến tránh QL55 với mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng nhưng liên tục hư hỏng và phải sửa chữa.

Qua thanh tra, nhà chức trách tỉnh Bình Thuận phát hiện, khi thực hiện công trình tuyến đường tránh QL55, chủ đầu tư đã phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng tại một quyết định là chưa phù hợp theo quy định; hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình nền đường và cống tại gói thầu số 3 không có chữ ký xác nhận của người thực hiện kiểm tra tại bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm; phiếu kết quả thí nghiệm lập chưa đúng quy định...

Về thẩm tra, thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công liên quan công trình tuyến đường tránh QL55, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận kết luận, phần lớn các bản vẽ thiết kế trắc dọc, trắc ngang đường không có khung tên, các trường hợp có khung tên trên bản vẽ thiết kế thì thiếu tên và chữ ký của chủ trì thiết kế theo quy định; một số cá nhân tham gia thiết kế khi không có tên trong hồ sơ dự thầu và chưa được chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản.

Về thi công, giám sát và quản lý chất lượng công trình xây dựng, tại gói thầu số 2: Trước khi thi công xây dựng tuyến từ Km94+170 đến Km96+300, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng không có văn bản thống nhất các nội dung về hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư và của nhà thầu; kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và các đề xuất của nhà thầu theo quy định.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng không có văn bản thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của một số cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, nhà thầu thi công không phê duyệt biện pháp thi công, trong đó quy định rõ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công theo quy định; nhật ký thi công xây dựng không có xác nhận của chủ đầu tư...

4534 5333 22222
Hàng loạt sai phạm liên quan đến việc quản lý chất lượng công trình tại tuyến đường tránh QL55, đoạn qua thị trấn Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Còn tại gói thầu số 3: Hợp đồng thi công, bên giao thầu là Ban Quản lý dự án QL55, bên nhận thầu là Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 và Công ty TNHH Thành Nam. Trong đó có nội dung ghi Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 ủy quyền cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại 886 là đơn vị trực tiếp thi công là không hợp lý về mặt thời gian. Thời điểm ủy quyền sau thời điểm ký hợp đồng xây dựng (thời điểm ký hợp đồng là ngày 10/8/2010 nhưng Giấy ủy quyền ngày 11/8/2010); việc ủy quyền cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại 886 trực tiếp thi công công trình chưa được chủ đầu tư kiểm tra, chấp thuận.

Tại gói thầu này, chủ đầu tư cũng không có văn bản thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện theo quy định; nhà thầu thi công không có văn bản thông báo hệ thống quản lý chất lượng cho chủ đầu tư trước khi thi công. Đặc biệt, nhật ký thi công xây dựng công trình chưa đánh số trang, không đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công và không có xác nhận của chủ đầu tư.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, việc để xảy ra các thiếu sót trên trách nhiệm trước hết thuộc về Sở Giao thông vận tải với vai trò là chủ đầu tư; bên cạnh đó là trách nhiệm của Ban Quản lý dự án QL55, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng công trình giao thông 1 (đơn vị khảo sát, thiết kế), Viện Công nghệ xây dựng cầu đường phía Nam (đơn vị tư vấn giám sát), các đơn vị thi công và các cá nhân, bộ phận thuộc các cơ quan, đơn vị này.

Truy trách nhiệm cá nhân, tổ chức sai phạm

Về việc thanh tra quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, theo kết luận thanh tra, việc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận sử dụng chi phí quản lý dự án là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị, thực hiện đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng.

4639 1320 92307571 2530764710499266 4527944751839707136 n 2
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận kết luận việc triển khai thực hiện của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt dự toán, quy định tỷ lệ chi phí dự án trích nộp về Sở là chưa chặt chẽ và chưa đủ cơ sở để thực hiện.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2013-2016, Sở Giao thông vận tải ban hành các quyết định phê duyệt bản vẽ thi công - dự toán công trình và quyết định phê duyệt chi phí quản lý dự án, xác định phần chủ đầu tư trực tiếp quản lý, sử dụng (chiếm 15% chi phí quản lý dự án) và phần của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông quản lý, sử dụng (chiếm 85% chi phí quản lý dự án) và Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng Công trình giao thông (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông) thực hiện trích chuyển chi phí quản lý dự án này là không có cơ sở, không có quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Được biết, trong giai đoạn năm 2013-2016, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận ban hành các quyết định phê duyệt dự toán công trình do Sở làm chủ đầu tư, tổng số tiền chi phí quản lý dự án là hơn 16,1 tỷ đồng; trong đó, phần chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư sử dụng là hơn 2,4 tỷ đồng (tương đương 15% chi phí quản lý dự án được phê duyệt); phần chi phí dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông sử dụng là hơn 13,7 tỷ đồng (tương đương 85% chi phí quản lý dự án được phê duyệt).

"Việc triển khai thực hiện của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt dự toán, quy định tỷ lệ chi phí dự án trích nộp về Sở là chưa chặt chẽ và chưa đủ cơ sở để thực hiện'', Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận kết luận và nhấn mạnh trách nhiệm để xảy ra thiết sót trên là của Sở Giao thông vận tải và tổ chức, cá nhân có liên quan trong giai đoạn 2013-2016.

5119 nhan su
Ông Phạm Văn Nam - Bí thư Thị ủy La Gi trước đó làm Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận thời điểm năm 2013-2016. Ảnh: PLO.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan theo thẩm quyền, qua đó thấy rõ mặt được, những thiếu sót để đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và tùy theo mức độ để đề xuất hình thức xử lý (nếu có), đảm bảo nghiêm túc, đúng thẩm quyền, trách nhiệm và phù hợp theo đúng quy định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông theo đúng quy định; trong đó có việc trích và sử dụng chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông để điều chỉnh, thực hiện đúng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao Giám đốc Sở Tài chính rà soát và đề xuất phương án xử lý tài chính đối với khoản kinh phí quản lý dự án đã được trích và sử dụng của Sở Giao thông vận tải giai đoạn năm 2013-2016 theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Nội vụ được giao giúp UBND tỉnh Bình Thuận triển khai việc kiểm điểm các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Được biết, kết luận thanh tra cũng ngoài được gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh Bình Thuận..., còn được gửi tới Thanh tra Chính phủ; Cục Thanh tra - Giải quyết khiếu nại - tố cáo khu vực 3 (Cục III) thuộc Thanh tra Chính phủ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận thời điểm thanh tra do ông Phạm Văn Nam làm Giám đốc (hiện nay đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thị ủy La Gi); ngày 29/6/2016, ông Nam được HĐND tỉnh Bình Thuận bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Lê là Giám đốc Ban Quản lý dự án QL55 (nay là Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận).

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV
Xem phiên bản mobile