Bỉm Sơn - Thanh Hóa: Đầu tư 84,9 tỷ đồng nâng cấp đường Trần Phú

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Trần Phú, thị xã Bỉm Sơn với tổng mức đầu tư 84,9 tỷ đồng.
Sở TN&MT Thanh Hóa có vi phạm pháp luật trong công tác đấu thầu?
bim son thanh hoa dau tu 849 ty dong nang cap duong tran phu
Đường Trần Phú TX. Bỉm Sơn đang xuống cấp.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Trần Phú, thị xã Bỉm Sơn là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp II, có tổng mức đầu tư 84,9 tỷ đồng, trong đó: Chi phí giải phóng mặt bằng trên 2,4 tỷ đồng; chi phí xây lắp trên 67,6 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án trên 1,2 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trên 4,3 tỷ đồng; chi phí khác 972 triệu đồng và chi phí dự phòng trên 8,2 tỷ đồng. Nguồn vốn được sử dụng từ vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% tổng vốn đầu tư; vốn ngân sách thị xã Bỉm Sơn và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo bằng 30% tổng mức đầu tư.

Quy mô đầu tư gồm có: Phần đường, là tuyến đi theo đường hiện trạng, có điểm đầu từ Km0+00 giao với Quốc lộ 1A tại Km291+040 thuộc địa phận phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, điểm cuối: Km4+939,81, thuộc địa phận phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn; Phần cầu gồm có 3 cầu: Cầu Đo đạc, Cầu Cổ Đam và Cầu Chuyên Gia. Thời gian thực hiện không quá 5 năm (2019-2023).

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Trần Phú, thị xã Bỉm Sơn nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân, góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo dự kiến, công trình sẽ được khởi công xây dựng trong quý III/2020.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile