Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Phấn đấu năm 2022, huyện Mỹ Đức đạt chuẩn Nông thôn mới

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu huyện Mỹ Đức xác định hai lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế của địa phương là nông nghiệp và du lịch. Trong đó, nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn; Phấn đấu đến 2022, huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, về đích trước 1 năm so với mục tiêu của huyện. Riêng đối với xã Đồng Tâm, phấn đấu năm 2021 đưa lên thành xã Nông thôn mới.
Mỹ Đức: Khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh nếu đến Chùa Hương Mỹ Đức: Nhiều chuyển biến trong công tác quản lý đô thị Bộ Công an thông tin về vụ việc chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm

Sáng 9/7, Đảng bộ huyện Mỹ Đức tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, những năm qua, Đảng bộ huyện Mỹ Đức đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt trên 10,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng, tăng 27,5 triệu đồng, bằng 2,3 lần so với năm 2015. Du lịch, dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác xây dựng Nông thôn mới được tập trung thực hiện. Trong 5 năm, có 17/21 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Bên cạnh đó, các vấn đề an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền quan tâm chăm lo. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 0,19%, giảm 7,5% so với năm 2015, vượt 1,31% so với chỉ tiêu giảm nghèo của Đại hội khóa XXIII đề ra.

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội nhìn chung được kiểm soát và giữ vững. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết nhiều việc khó tồn tại lâu năm trên địa bàn. 3/6 xã được giải quyết triệt để các nội dung, còn 3 xã (An Phú, Đồng Tâm, Tuy Lai) các nội dung cơ bản đã giải quyết và tiếp tục củng cố.

Các đại biểu về dự Đại hội

Các đại biểu về dự Đại hội

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sau khi thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các chỉ đạo của Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Bên cạnh những kết quả trên, báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đó là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, chưa có nhiều mô hình sản xuất chuyên canh theo hướng hàng hóa; An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai; Tỷ lệ giảm nghèo chưa thật bền vững, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch còn thấp…

Lấy nông nghiệp làm nền tảng, du lịch là mũi nhọn

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Mỹ Đức đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đặc biệt, huyện có xuất phát điểm kinh tế - xã hội thấp, tình hình an ninh trật tự phức tạp song với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, kiên trì, kiên nhẫn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tiềm năng lợi thế, hoàn thành tốt các mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, theo quy hoạch chung đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, đến năm 2030, huyện Mỹ Đức là vành đai xanh của Thủ đô, vừa phải bảo đảm ổn định diện tích 7.500ha đất trồng lúa vừa kết hợp phát triển thương mại, dịch vụ. Đây là những lợi thế và cơ sở quan trọng để Đảng bộ huyện xây dựng mục tiêu và định hướng phát triển huyện trong thời gian tới.

Đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chúc mừng Đại hội

Đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chúc mừng Đại hội

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố lưu ý, Đảng bộ huyện cần có những giải pháp đồng bộ, cụ thể trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng; Khai thác mọi nguồn lực, phát huy tối đa nội lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với 3 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị của huyện, Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện Mỹ Đức xác định hai lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế của địa phương là nông nghiệp và du lịch. Trong đó, nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn.

Cụ thể, huyện cần tập trung tái cơ cấu lĩnh vực nông, lâm, thủy sản theo hướng ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản; Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, tạo dựng thương hiệu phục vụ trực tiếp những sản phẩm thế mạnh của huyện cho khu vực nội thành và tỉnh lân cận. Cùng với đó, huyện tập trung hoàn thành xây dựng Nông thôn mới ở 4 xã còn lại. Phấn đấu đến 2022, Mỹ Đức đạt chuẩn Nông thôn mới, về đích trước 1 năm so với mục tiêu của huyện. Riêng đối với xã Đồng Tâm, phấn đấu năm 2021 đưa lên thành xã Nông thôn mới.

Về phát triển du lịch, huyện cần chủ động đổi mới các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, lựa chọn những nhà đầu tư phù hợp, có kinh nghiệm, có năng lực tài chính; Đổi mới tư duy trong quản lý và phát triển du lịch - dịch vụ; Phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao…

Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, huyện cần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; Quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của huyện.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trò chuyện, trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trò chuyện, trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội

Cùng với đó, huyện chú trọng giảm nghèo bền vững; Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo lao động nông thôn, dạy nghề, truyền nghề phù hợp nhu cầu việc làm xã hội, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang dịch vụ, du lịch và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Lưu ý nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở, để chính quyền thật sự là của Nhân dân, vì Nhân dân, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đề nghị huyện Mỹ Đức tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, các kết luận sau thanh tra đối với 3 xã An Phú, Tuy Lai, Đồng Tâm; Không để phát sinh vụ việc mới…

Đồng thời, Mỹ Đức cần chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Cùng với đó, huyện tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Thường xuyên nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của Nhân dân; Tiếp tục vận động Nhân dân duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép”.

“Mỹ Đức là huyện có truyền thống đoàn kết quý báu, kiên cường cách mạng, kiên trung với Đảng. Truyền thống đó phải được phát huy, trao truyền và thể hiện một cách nghiêm túc, trong sáng, trách nhiệm ở mỗi thế hệ, mỗi giai đoạn. Tinh thần ấy phải được mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện đúng với bản chất của Đảng như Bác Hồ đã dạy “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Đạo đức đó, văn minh đó phải được thể hiện trong mỗi đại biểu dự Đại hội hôm nay, từ đó chuyển thể thành tư duy, hành động cụ thể, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện phát triển vững mạnh, đúng như tên gọi vốn dĩ rất đẹp là Mỹ Đức” , Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động