Bất động sản An Dương Thảo Điền bị phạt do chậm công bố thông tin

Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền vừa bị phạt 70 triệu đồng.
Hai doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm công bố thông tin Xử phạt Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM vì công bố thông tin sai lệch

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (Địa chỉ tại số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM).

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền bị phạt tiền 70.000.000 đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán cho báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, quyết định số 13240/QĐ-CT ngày 28/6/2019 về xử lý vi phạm hành chính về thuế, công văn giải trình ngày 18/2/2019 về kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính quý 4/2018 so với quý 4/2017...

Trước đó, ngày 17/3, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam (địa chỉ tại 86 – 88 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) số tiền 70.000.000 đồng.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam bị phạt do không báo cáo theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017, 2018; báo cáo thường niên năm 2017, 2018; nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018, 2019.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile