BaoViet Bank có nữ Quyền Tổng giám đốc

Từ ngày 13/9/2019, bà Nguyễn Thị Thanh Hường làm Quyền Tổng giám đốc BaoViet Bank thay cho ông Phạm Nguyễn Thế Phong.
Lãi ròng BaoVietBank giảm mạnh, nợ xấu tăng lên mức 3,98%

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) vừa công bố thông tin, ngày 13/9, Hội đồng quản trị nhà băng này đã ban hành Nghị quyết số 3596/2019/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hường đảm nhận chức vụ Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 13/9/2019.

Được biết, bà Nguyễn Thị Thanh Hường sinh năm 1970, là Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Paris Dauphine và có 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hường gia nhập BaoViet Bank từ tháng 3/2017 và từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại ngân hàng như Quyền Giám đốc Khối Ngân hàng doanh nghiệp, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý rủi ro.

baoviet bank co nu quyen tong giam doc
Bà Nguyễn Thị Thanh Hường - Quyền Tổng giám đốc BaoViet Bank.

Trước khi gia nhập BaoViet Bank, bà Hường từng giữ vị trí quản lý tại Khối Khách hàng Doanh nghiệp của Ngân hàng Quốc tế (VIB) và quản lý tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong vài năm trở lại đây, vị trí Quyền Tổng giám đốc BaoViet Bank được chuyển giao qua 3 người. Trước đó, ông Phạm Nguyễn Thế Phong giữ vị trí này từ giữa tháng 11/2018 thay cho ông Tôn Quốc Bình sau khi ông Bình được bổ nhiệm hơn một năm.

Về kết quả kinh doanh, chiếu theo báo cáo tài chính cho thấy, thu nhập lãi thuần năm 2018 của BaoViet Bank đạt gần 632 tỷ đồng, giảm 28% so với năm trước. Đáng chú ý, lãi thuần từ dịch vụ đạt hơn 60 tỷ đồng, tăng 87%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt hơn 13 tỷ đồng, tăng gần 12 lần; lãi từ mua bán chứng khoán đạt gần 309 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2018, chi phí hoạt động của nhà bằng này cũng tăng 16%, chiếm hơn 576 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 14,7%, từ hơn 400 tỷ đồng xuống 341 tỷ đồng; chi phí lãi và các chi phí tương tự ở mức 2.235 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1.852 tỷ đồng năm 2017.

Năm 2018 BaoViet Bank ghi nhận 445 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, giảm 19% so với năm trước. Tính riêng quý 4/2018, thu nhập lãi thuần của BaoViet Bank xấp xỉ 190 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2017; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 57% so với cùng kỳ năm 2017, đạt gần 61 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế quý 4/2018 của nhà băng lần lượt giảm 20% và 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 70 tỷ đồng và 54 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 104 tỷ đồng, giảm 29,3%, lãi sau thuế đạt 80 tỷ đồng, giảm 32% so cùng kỳ 2017.

Cũng trong năm 2018, tổng tài sản của BaoViet Bank tăng 14%, đạt hơn 55.879 tỷ đồng, chủ yếu là do tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 7.227 tỷ đồng lên 9.829 tỷ đồng. Khoản cho vay khách hàng đạt 25.439 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm; các khoản phải thu đạt 283 tỷ đồng, tăng gấp 6,4 lần; tiền gửi của khách hàng tăng 12%, đạt 27.043 tỷ đồng.

Đáng nói, đến hết năm 2018, BaoViet Bank cũng đang gánh khoản nợ phải trả rất lớn. Cụ thể, đến hết tháng 12/2018, ngân hàng đang có khoản nợ phải trả là 52.400 tỷ đồng, tăng hơn 7.000 tỷ đồng so với đầu năm 2018, trong đó, so với thời điểm đầu năm, BaoVietBank ghi nhận thêm khoản nợ vay Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước là 2.095 tỷ đồng.

Chiếu theo báo cáo tài chính của BaoViet Bank cũng cho thấy, dù nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) và nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) lần lượt giảm xuống còn 150 tỷ đồng và 151 tỷ đồng, tương đương 26% và 31% so với đầu năm, nhưng nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) lại tăng rất cao lên mức 721,5 tỷ đồng, tương đương tăng 81%. Do đó, tổng nợ xấu của nhà băng tăng từ 822 tỷ đồng lên 1.024 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 3,98% so với 3,78% hồi đầu năm.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile