Bão số 9: chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, sức gió cấp 12-13, giật cấp 16

Hồi 6 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 14,7oN; 110,0oE, cách Đà Nẵng khoảng 240km, cách Quảng Nam 175 km, cách Quảng Ngãi 140 km, cách Phú Yên 190 km. Sức gió mạnh nhất: cấp 12-13 (115-150km/h), giật cấp 16.
Quảng Nam đã sơ tán gần 43.000 người dân khỏi nơi nguy hiểm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo ứng phó bão số 9 tại địa phương Đà Nẵng: Sơ tán hơn 140.000 người, cho người lao động nghỉ làm ngày 28/10

Do ảnh hưởng của bão số 9, lúc 06h00 tại Lý Sơn đã đo được gió mạnh 21m/s (cấp 9), giật 30m/s (cấp11).

Bão số 9 áp sát đất liền, cách Đà Nẵng khoảng 240km, cách Quảng Nam 175 km, cách Quảng Ngãi 140 km, cách Phú Yên 190 km. Sức gió mạnh nhất: cấp 12-13 (115-150km/h), giật cấp 16.
Bão số 9 áp sát đất liền, cách Đà Nẵng khoảng 240km, cách Quảng Nam 175 km, cách Quảng Ngãi 140 km, cách Phú Yên 190 km. Sức gió mạnh nhất: cấp 12-13 (115-150km/h), giật cấp 16.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

D&T
Xem phiên bản mobile