Báo động tình trạng tuổi vị thành niên phạm tội

Báo động - Lười học tập, lao động rồi tụ tập thành những ổ nhóm gây ra những vụ vi phạm pháp luật, đó là một thực tế xảy ra hiện nay của một bộ phận giới trẻ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện trạng này, nhưng mấu chốt của vấn đề vẫn là sự buông lỏng quản lý từ gia đình, vô hình trung đã đẩy những đứa trẻ sa chân vào con đường tội lỗi.
Xem phiên bản mobile