Bảo đảm phân bổ vốn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các địa bàn khó khăn

Ngày 13/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 28 dự án đầu tư công Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh Vốn đầu tư công do tỉnh Bắc Giang quản lý năm 2022 khoảng 9.558 tỷ đồng
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra.

Phân bổ 95.000 tỷ đồng thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia

Tại phiên họp, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025). Trong đó, phân bổ 95.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, bao gồm 3.038,139 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và 91.961,816 tỷ đồng cho các địa phương.

Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 (đã bao gồm cả kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022) thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội quyết nghị thông qua là 34.049 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, năm 2022, Chính phủ dự kiến phân bổ 33.384 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để thực hiện 3 chương trình này. Đối với 600 tỷ đồng thực hiện các chương trình chuyên đề sẽ được phân bổ, giao kế hoạch sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình này.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho rằng, về phân bổ vốn ngân sách Trung ương trung hạn giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ việc phân bổ kế hoạch trung hạn 95.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã đủ thủ tục, cơ sở để triển khai tổ chức thực hiện theo quy định hay chưa.

Đối với số chưa phân bổ 5.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển (gồm 2.000 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và 3.000 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới), đề nghị Chính phủ hoàn thiện cơ sở pháp lý để sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Về phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ xây dựng phương án phân bổ toàn bộ số vốn 34.049 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Đối với các nhiệm vụ, đề án cụ thể tại thời điểm hiện nay chưa hoàn thiện về cơ sở pháp lý, đề nghị bố trí nguồn lực trong các năm sau để thực hiện.

Rà soát thật kỹ, tuân thủ theo các nghị quyết của Quốc hội

Thảo luận về nội dung này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cơ bản thống nhất với nguyên tắc phân bổ vốn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, đồng thời đề nghị, Chính phủ tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các nghị quyết của Quốc hội trong phân bổ vốn.

“Bảo đảm phân bổ vốn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các địa bàn khó khăn, giải quyết những vấn đề bức xúc, vướng mắc; Bố trí nguồn lực bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp, phân tán, dàn trải, lãng phí...”, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nói.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau gần một năm rưỡi, nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa được phân bổ cụ thể đến các bộ, ngành, địa phương đã gây lãng phí nguồn lực. “Chậm ở đâu, bộ, ngành, địa phương nào. Không thể nói chung chung, mà phải có địa chỉ cụ thể”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ và cho rằng, cần tập trung đầu tư cho những nơi thực sự khó khăn, cần thiết.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, Chính phủ, các bộ, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để chỉnh sửa cho phù hợp; Đồng thời, cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể nhằm thúc đẩy các dự án.

Cho ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba quyết định lựa chọn chuyên đề giám sát tối cao năm 2023 có nội dung về tổ chức triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. “Nếu Quốc hội không chọn thì nội dung này sẽ là chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cho rằng, việc phân bổ vốn đã chậm, cần phải làm nhanh nhưng phải đúng mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn mà các nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị, Chính phủ và cơ quan thẩm tra rà soát thật kỹ, tuyệt đối tuân thủ theo các nghị quyết của Quốc hội cũng như các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

Anh Đức
Xem phiên bản mobile