Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật

Sáng 21/1, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật Những mốc đáng nhớ của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Đảm bảo cung cấp điện an toàn, chất lượng phục vụ Đại hội Đảng và công tác bầu cử

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trương Hòa Bình; các Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia: Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia: Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Dự hội nghị từ điểm cầu thành phố Hà Nội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thành phố.

Dự hội nghị tại các điểm cầu còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử các cấp trên cả nước.

Cuộc vận động chính trị quan trọng trong mọi tầng lớp nhân dân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cả nước ra sức thi đua chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới. Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên vừa qua đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, đánh giá sâu sắc những thành tựu, kết quả nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong suốt 14 nhiệm kỳ vừa qua; rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng với sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thông qua việc lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 20-6-2020, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung góp sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tiếp đó, Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp, các địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định và tiến độ đã đề ra.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào Chủ nhật (23/5/2021).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, ngay sau hội nghị này, cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong quá trình này, các cấp, các ngành cần chú trọng quán triệt thật tốt quan điểm tư tưởng, chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp trong sạch, vững mạnh, chọn những cán bộ xứng đáng để bầu ra những đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thực sự đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng. Trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Triển khai các nội dung quan trọng về bầu cử

Tiếp theo, hội nghị đã nghe đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ được Bộ Chính trị chỉ đạo để cuộc bầu cử đạt kết quả cao. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Giới thiệu Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã nêu rõ 11 yêu cầu, nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ đối với các bộ, ngành, UBND các cấp. Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác chỉ đạo tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo quy định. UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Đà Nẵng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về mô hình tổ chức chính quyền đô thị. Trong đó, tại quận, phường của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tại phường của thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bầu đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng đã trình bày đề cương quán triệt những điểm mới trong Hướng dẫn số 36-HD/BTCTƯ ngày 20/1/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày hướng dẫn về tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trình bày kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu tham dự đã thể hiện sự thống nhất cao trong tổ chức, thực hiện theo nội dung của các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch được trình bày.

Đòi hỏi sự lãnh đạo tập trung, vào cuộc tích cực, trách nhiệm

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị các Ủy ban Bầu cử địa phương, các ngành, các cấp trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nếu gặp khó khăn, vướng mắc, cần báo ngay về Hội đồng Bầu cử quốc gia để được giải đáp, hướng dẫn.

Theo Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, kết quả hội nghị sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và về vai trò, vị trí của các cơ quan dân cử, trong đó có Quốc hội, HĐND và các đại biểu để nhân dân lựa chọn. Qua đây cũng đề cao quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời giúp các cấp, các ngành, các địa phương tiến hành tổ chức tốt nhất các hoạt động bầu cử nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, sau hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đúng các mốc thời gian theo luật định.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc triển khai công tác bầu cử thời gian tới rất khẩn trương với khối lượng công việc rất lớn, diễn ra trong khi cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền 2021 và trên phạm vi rộng khắp toàn quốc; đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để triển khai công tác bảo đảm đúng tiến độ và luật định.

Nguồn: hanoimoi
www.hanoimoi.com.vn
Xem phiên bản mobile