Bạn trẻ và khát vọng tô thắm hệ giá trị gia đình Việt

Từ lâu, gia đình được định nghĩa là một thiết chế văn hóa - xã hội đặc biệt, nơi sản sinh, nuôi dưỡng và hình thành nhân cách con người.
Người trẻ "đấu tranh" với thực phẩm bẩn SABECO góp sức cùng người trẻ trên những công trình “Thắp sáng đường quê” Khởi động cuộc thi “Nhiếp ảnh sáng tạo dành cho người trẻ Hà Nội Rethink”

Thấu hiểu vai trò hệ giá trị gia đình

Với mỗi cá nhân, gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là nơi con người sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Từ cái nôi gia đình, mỗi bản thân được trao truyền những tri thức văn hóa, những bài học đầu tiên về đạo lý làm người.

Khi biết thông tin, hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” được tổ chức hôm nay (29/11), bạn Nguyễn Thu Phương, sinh viên trường Đại học Thương Mại vô cùng quan tâm.

Bạn trẻ và khát vọng tô thắm hệ giá trị gia đình Việt
Thu Phương kỳ vọng nhiều nội dung về hệ giá trị gia đình sẽ được làm rõ trong hội thảo lần này

“Em nghĩ rằng, hội thảo sẽ là kênh thông tin thiết thực, mang đến nội dung về nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; xác định những yêu cầu, nhiệm vụ trong việc nghiên cứu, xác định và tổ chức thực hiện các hệ giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể, để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội nước ta ở giai đoạn hiện nay.”, Thu Phương cho hay.

Nữ sinh cũng kỳ vọng các tham luận tại hội thảo sẽ đưa ra những góc độ tiếp cận, kiến giải khác nhau nhưng về cơ bản có thể nêu bật các thành tố căn bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thu Phương chia sẻ thêm, bản thân cũng ý thức được vai trò, trách nhiệm của người trẻ trong việc thực hiện chủ trương, đường lối này của Đảng và Nhà nước về văn hóa và xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong thời kì mới, hướng tới xây dựng mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.

Tiếp cận nhiều hơn giải pháp thiết thực

Bạn Nhật Minh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cảm thấy vô cùng tâm đắc khi hội thảo đưa ra các luận cứ khoa học để làm sâu sắc hơn về quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực văn hóa, trong đó có mong muốn làm rõ các nội hàm về hệ giá trị của quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị của con người và gia đình.

Bạn trẻ và khát vọng tô thắm hệ giá trị gia đình Việt
Nhật Minh mong muốn được định hướng những giải pháp thiết thực, góp phần làm sáng ngời hệ giá trị gia đình Việt

Bối cảnh mới mở ra những cơ hội thuận lợi, đồng thời cũng đặt ra những thách thức trong việc gìn giữ, phát huy hệ giá trị văn hóa gia đình. Nhật Minh mong muốn những chính sách được đưa ra tại Hội thảo sẽ mang tính cụ thể, khả thi, phù hợp đặc thù nước ta trong bối cảnh mới. từ đây, em hiểu biết thêm về Hệ giá trị quốc gia về văn hóa, gia đình và hệ giá trị con người Việt Nam là một trong những nội dung trọng tâm, cốt lõi và cũng là khâu đột phá, có giá trị động lực thúc đẩy phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

“Khi nắm bắt được hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới, tuổi trẻ chúng em sẽ phấn đấu nhiều hơn, giúp Việt Nam đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển, hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế hiện nay.”, nam sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ.

Báo động tỷ lệ người trẻ nhiễm HIV tại Việt Nam tăng nhanh Báo động tỷ lệ người trẻ nhiễm HIV tại Việt Nam tăng nhanh
Bia Saigon vị cà phê “thỏa lòng” người trẻ Bia Saigon vị cà phê “thỏa lòng” người trẻ
Muôn màu cách người trẻ khám phá đa dạng tính dục Muôn màu cách người trẻ khám phá đa dạng tính dục
Mai Khôi
Phiên bản di động