Bạn trẻ Thủ đô nói về trách nhiệm của mình theo Luật Thanh niên

Luật Thanh niên năm 2020 quy định trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước và xã hội, gia đình, bản thân. Sau 2 năm luật mới đi vào cuộc sống, đông đảo thanh niên Thủ đô đã nắm được các điều khoản quy định và ý thức trách nhiệm cao theo pháp luật.
Hiểu Luật Thanh niên, người trẻ sẽ phát huy vai trò, thế mạnh của bản thân Tăng cường vai trò Luật Thanh niên trong cuộc sống Phải có chính sách bồi dưỡng, phát huy trách nhiệm, thế mạnh của thanh niên

Bạn trẻ Vũ Thị Hằng (trú tại Hà Đông, Hà Nội) cho hay, cô biết đến Luật Thanh niên qua công tác tuyên truyền của Đoàn các cấp. Ban đầu cô gái trẻ khá ngỡ ngàng vì nghĩ công tác thanh niên đơn thuần là hoạt động phong trào, thuộc trách nhiệm của riêng tổ chức Ðoàn Thanh niên. Đọc kỹ các điều luật, Hằng hiểu sâu sắc hơn về thanh niên với những trách nhiệm, nghĩa vụ quan trọng, rất cần một bộ luật chuẩn mực.

Hằng chia sẻ: “Trong luật có quy định rõ ràng trách nhiệm của thanh niên trong chương 2, từ điều 12 đến điều 15. Trong đó có quy định về trách nhiệm đối với Tổ quốc, Nhà nước và xã hội, gia đình, bản thân. Mình nghĩ đây là bộ luật đầy tính nhân văn. Qua luật, bản thân mình cũng như nhiều bạn trẻ sẽ chủ động hơn trong công việc, cuộc sống để làm tốt nhiệm vụ của mình, không vi phạm Luật Thanh niên”.

Bạn trẻ Vũ Thị Hằng
Bạn trẻ Vũ Thị Hằng

Bạn Nguyễn Thị Lan, Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng, theo Luật Thanh niên, hiện cô gái trẻ đang thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Lan cho hay: “Luật quy định là những điều rất cơ bản mà một công dân, thanh niên phải có. Vì vậy, mình nghĩ rằng các bạn thanh niên sẽ làm tốt vai trò, tuân thủ tốt luật này”.

Nguyễn Thị Lan đã nằm lòng một số điều quy định trong luật. Chẳng hạn như, Điều 12 Luật Thanh niên 2020 quy định trách nhiệm đối với Tổ quốc: Thanh niên phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thanh niên phải sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu; Đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trách nhiệm đối với Nhà nước và xã hội, thanh niên phải gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân; Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia; Chủ động đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.

Thanh niên tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật; Xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh tạo việc làm; tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội; Tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Thanh niên Thủ đô trong hoạt động bảo vệ môi trường
Thanh niên Thủ đô trong một hoạt động bảo vệ môi trường

Trách nhiệm đối với gia đình, thanh niên phải chăm lo hạnh phúc gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Kính trọng, hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và tôn trọng các thành viên khác trong gia đình; chăm sóc, giáo dục con em trong gia đình; Tích cực phòng, chống bạo lực gia đình, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình.

Đối với bản thân, thanh niên có trách nhiệm rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật; phòng, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, hành vi trái pháp luật và đạo đức xã hội; Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng; tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn.

Thanh niên chủ động tìm hiểu về thị trường lao động; lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp; rèn luyện ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động và tác phong chuyên nghiệp; sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động.

Thanh niên rèn luyện, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần; trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng, chống bệnh tật; không lạm dụng rượu, bia; hạn chế sử dụng thuốc lá; không sử dụng ma túy, chất gây nghiện và chất kích thích khác mà pháp luật cấm; phòng, chống tác hại từ không gian mạng. Thanh niên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh; bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Được biết, để lan toả rộng hơn, đưa luật vào cuộc sống, các cơ sở Đoàn nói chung và Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội nói riêng không chỉ tích cực tuyên truyền qua infograpic, mạng xã hội, hội thi… mà còn tham mưu nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên và tổ chức triển khai các chính sách đã được quy định trong Luật Thanh niên.

Các cơ sở Đoàn Thủ đô cũng đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình phong phú; Qua đó, các bạn trẻ Hà Nội cũng dễ dàng tiếp cận và hiểu và áp dụng luật vào cuộc sống.

Hiểu Luật Thanh niên, người trẻ sẽ phát huy vai trò, thế mạnh của bản thân Hiểu Luật Thanh niên, người trẻ sẽ phát huy vai trò, thế mạnh của bản thân
Tăng cường vai trò Luật Thanh niên trong cuộc sống Tăng cường vai trò Luật Thanh niên trong cuộc sống
Phải có chính sách bồi dưỡng, phát huy trách nhiệm, thế mạnh của thanh niên Phải có chính sách bồi dưỡng, phát huy trách nhiệm, thế mạnh của thanh niên
Lê Dung
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile