Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài

Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản gửi tới các doanh nghiệp trong các KCN nhằm tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Nhâm Dần 2022 Phó Trưởng ban quản lý các KCN Bắc Giang khẳng định cấp GPXD đúng pháp luật

Thực hiện Văn bản số 1556/UBND-KGVX ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Ban Quản lý các KCN đã sớm có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN thức hiện nghiêm một số nội dung:

Trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày lao động nước ngoài và thân nhân dự kiến nhập cảnh vào Việt Nam, các doanh nghiệp phải lập danh sách lao động nước ngoài và thân nhân nhập cảnh (theo biểu mẫu 01), thông báo cho Công an tỉnh (qua địa chỉ email: [email protected]); thông báo cho Ban Quản lý các KCN (qua địa chỉ email: [email protected]); đồng thời gửi danh sách qua Zalo số điện thoại bà Đàm Thị Hà: 0987.884.012.

Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài
Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài

Trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày lao động nước ngoài dự kiến xuất cảnh về nước hoặc thay đổi nơi làm việc, các doanh nghiệp phải kịp thời thông báo về ngày dự kiến xuất cảnh hoặc nơi làm việc tiếp theo của người lao động nước ngoài (theo biểu mẫu 02) cho Công an tỉnh (qua địa chỉ email: [email protected]); cho Ban Quản lý các KCN (qua địa chỉ email: [email protected]); đồng thời gửi danh sách qua Zalo số điện thoại bà Đàm Thị Hà: 0987.884.012.

Yêu cầu các doanh nghiệp dừng việc cho người nước ngoài tạm trú tại các doanh nghiệp trong KCN trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 (trừ các trường hợp được tạm trú theo quy định tại Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý tạm trú của người nước ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh).

Giao Phòng Quản lý Lao động theo dõi, quản lý chặt chẽ số lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn KCN; phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện kiểm tra, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ban xử lý nghiêm các doanh nghiệp thực hiện không đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lao động nước ngoài.

Đình Phong
Phiên bản di động