Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ tại các doanh nghiệp

Ngày 21/4/2022, Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang có văn bản gửi tới các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ tại các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Bắc Giang
Ban quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài Phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Nhâm Dần 2022

Trong thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) trên địa bàn các KCN đã được các doanh nghiệp quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp KCN chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, PCCC, tự ý cải tạo nhà xưởng để sản xuất-kinh doanh nhưng không thực hiện thủ tục theo quy định, không chấp hành nghiêm các quy định về đầu tư, xây dựng, chưa chấp hành nghiêm các quy định về PCCC như: Tự ý cơi nới các công trình tạm, công trình không có phép, sai phép làm ảnh hưởng đến công tác PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ; chưa thành lập lực lượng PCCC tại chỗ của công ty, không tổ chức tập huấn diễn tập thường xuyên, công tác tuyên truyền và giám sát về PCCC tại doanh nghiệp chưa hiệu quả... từ đó dẫn đến nhiều nguy cơ gây cháy, nổ trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vụ cháy tại nhà kho của Công ty TNHH Jufeng New materials Việt Nam (KCN Quang Châu), vụ cháy nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH CV Vina và Công ty TNHH Sinu Vina (KCN Vân Trung)...

Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ tại các doanh nghiệp
Hiện trường đám cháy tại Công ty TNHH Sinu Vina

Hiện nay, diễn biễn thời tiết đang dần tới cao điểm của mùa nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện năng, năng lượng cho sản xuất và kinh doanh tăng cao... Đây là nguyên nhân tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại nhà máy.

Căn cứ hướng dẫn của cơ quan cảnh sát PCCC & CNCH và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát tốt nguy cơ cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho các doanh nghiệp và người lao động, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang yêu cầu các chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng các KCN khẩn trương đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng KCN theo quy hoạch đã được duyệt, thường xuyên kiểm tra các công trình hạ tầng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, như: Hệ thống cung cấp nước, máy tăng áp, các điểm cấp nước cho chữa cháy, bổ sung phương tiện cứu hỏa và vật tư PCCC theo hướng dẫn của cơ quan chức năng (đối với các công ty chưa thực hiện) để sẵn sàng khi có tình huống xảy ra.

Ngoài ra cần đảm bảo hệ thống chữa cháy của KCN luôn sẵn sàng hoạt động và được bảo dưỡng định kỳ, nguồn cung cấp nước cho công tác chữa cháy. Kịp thời cử lực lượng PCCC cơ sở và phương tiện hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ các doanh nghiệp trong các KCN khi có tình huống cháy xảy ra.

Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ tại các doanh nghiệp
Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ tại các doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang yêu cầu các doanh nghiệp chỉ được đi vào sản xuất khi thực hiện đầy đủ thủ tục và chấp hành các quy định về đầu tư, xây dựng, môi trường và phải có xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Phải chấp hành nghiêm các quy định về xây dựng trong các KCN, không tự ý cải tạo, xây dựng và cơi nới các công trình tạm, công trình phụ trợ ngoài Giấy phép xây dựng đã được cấp, làm ảnh đến hành lang phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Đồng thời các doanh nghiệp cần tự giác tháo dỡ các công trình tạm (đã hết thời hạn chấp thuận cho phép đối với công trình tạm), công trình không phép, công trình sai phép. Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, người lao động của doanh nghiệp thực hiện tốt các nội quy bảo đảm an toàn PCCC trong nhà máy; tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót về PCCC đặc biệt là các thiếu sót đã được cơ quan chuyên trách về PCCC đã chỉ ra tại các đợt kiểm tra....

Cần đặc biệt quan tâm công tác quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, duy trì các điều kiện an toàn PCCC trong quá trình hoạt động sản xuất. Sắp xếp vật tư, hàng hóa gọn gàng đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC và ngăn cháy theo quy định đặc biệt là các vật tư hàng hóa là hóa chất dễ cháy nổ, các chất dễ cháy khác; thường xuyên vệ sinh công nghiệp, làm sạch thiết bị máy móc trong dây chuyền công nghệ sản xuất.

Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện PCCC (kịp thời sửa chữa hoặc mua bổ sung để thay thế các trang thiết bị lỗi hoặc hư hỏng) để kịp thời xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

Tổ chức tốt lực lượng PCCC tại chỗ của doanh nghiệp, duy trì công tác thường trực, tuần tra, đảm bảo đủ lực lượng PCCC cơ sở để giải quyết kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra tại doanh nghiệp theo chủ trương“bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ); bổ sung công cụ và vật tư chữa cháy tại chỗ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng về PCCC, tổ chức diễn tập định kỳ.

Xây dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo hướng dẫn của cơ quan PCCC với nhiều tình huống giả định để chủ động xử lý khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

Kịp thời thông báo cơ quan chức năng khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại doanh nghiệp; Báo cáo gửi Ban Quản lý các KCN và cơ quan chức năng sau sự cố.

Đối với các doanh nghiệp có nhà xưởng cho thuê (đã được chấp thuận mục tiêu cho thuê nhà xưởng) thì không cho thuê nhà xưởng đối với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, gia công thuộc ngành nghề không khuyến khích thu hút đầu tư vào các KCN, các ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy, nổ.

Chỉ cho phép các doanh nghiệp thuê lại nhà xưởng được cải tạo, lắp đặt máy móc và sử dụng nhà xưởng khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về đầu tư, phòng cháy chữa cháy, môi trường, theo quy định; không cho phép các doanh nghiệp thuê nhà xưởng tự ý cải tạo, xây dựng và cơi nới các công trình tạm, công trình phụ trợ ngoài Giấy phép xây dựng đã được cấp.

Chấp hành nghiêm các quy định về xây dựng trong các KCN; tự giác tháo dỡ các công trình tạm (đã hết thời hạn chấp thuận cho phép đối với công trình tạm), công trình không phép, công trình sai phép.

Phải đảm bảo các điều kiện về hạ tầng dùng chung đối với các doanh nghiệp thuê lại nhà xưởng, như: Điện, nước, đường giao thông nội bộ, khu để xe, hành lang và công trình phòng cháy, chữa cháy.

Nếu doanh nghiệp nào cố ý vi phạm, Ban sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định

Đình Phong
Phiên bản di động