Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang hỗ trợ kết nối tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn

Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp trong các KCN nhằm hỗ trợ kết nối tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn.
Ban quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ tại các doanh nghiệp Ban quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài Phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Nhâm Dần 2022
Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang hỗ trợ kết nối tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn
Người dân Lục Ngạn tiêu thụ vải thiều

Thực hiện Thông báo kết luận số 939-TB/TU ngày 15/3/2022 của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng năm 2022; Kế hoạch hoạch số 197/KH-UBND ngày 19/3/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về tổ chức xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang năm 2022; Chương trình “Chung tay kết nối tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn” năm 2022 được Huyện ủy, UBND huyện Lục Ngạn, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang cùng Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban, Sở, ngành, đoàn thể tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai ngày 4/5/2022.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đề nghị các doanh nghiệp chung tay đồng hành giúp người nông dân sản xuất, tiêu thụ nông sản thuận lợi, đưa sản phẩm vải thiều Lục Ngạn vào tiêu thụ, phục vụ bữa ăn của người lao động trong các doanh nghiệp trong KCN trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

UBND huyện Lục Ngạn cam kết lựa chọn, giới thiệu các doanh nghiệp, hợp tác xã đủ năng lực, uy tín để cung ứng sản phẩm vải thiều đảm bảo tiêu chuẩn, an toàn chất lượng để phục vụ các doanh nghiệp, người lao động lao động.

Thông tin chi tiết liên hệ phòng Quản lý Lao động - Ban Quản lý các KCN qua đầu mối bà Nguyễn Thị Trang Nhung, số điện thoại: 0908.261.586 để được giải đáp.

Đình Phong
Phiên bản di động