Ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa: Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

TTTĐ - Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa thống nhất giao Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa vào ngày 17/3/2021 - đúng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố. Đây được coi là bước quan trọng, đánh dấu việc hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội vào cuộc sống và thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngay trong năm đầu nhiệm kỳ.
Hà Nội thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Nghị quyết về việc thành lập, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính ở 4 tỉnh 8 chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Sát thực tiễn, rõ tính hành động

Ngay sau Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Thành ủy Hà Nội đã sớm ban hành nghị quyết, chương trình hành động và tập trung cụ thể hóa bằng 10 chương trình công tác lớn. Các ban chỉ đạo do các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban đã rất tích cực, khẩn trương chỉ đạo cơ quan thường trực xây dựng dự thảo, tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị tiếp thu ý kiến chuyên gia trong và ngoài thành phố.

Không chỉ phản ánh toàn diện các mặt công tác của thành phố trong thời gian tới, trên các phương diện cụ thể cả về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, quy hoạch, chỉnh trang đô thị, nông thôn mới... Nét mới của các chương trình công tác kỳ này thể hiện rõ nét ở tính hành động. Mỗi chương trình đều có ý nghĩa như một chương trình hành động; Xác định cụ thể nhiệm vụ từng tháng, từng quý, từng năm; Rõ nội hàm công việc. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp đều rất cụ thể, dễ nắm bắt, dễ thực hiện. Hầu hết các chương trình đã xác định rõ số lượng, nội dung kế hoạch, đề án, dự án kèm theo phụ lục phân công nhiệm vụ, giao thời hạn cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Đáng lưu ý, so với nhiệm kỳ trước, Thành ủy khóa XVII đã bổ sung 3 chương trình công tác mới, gồm: Chương trình số 03 về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025", Chương trình số 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025" và Chương trình số 08 về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025".

Ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa: Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

Trong đó, Chương trình số 03 được nhận định là đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi tỷ lệ đô thị hóa của Hà Nội mới xấp xỉ đạt 50%, nhiều huyện còn thuần nông, tỷ lệ đô thị hóa rất thấp và thành phố có đề án chuyển 5 huyện thành quận trong 5 năm tới. Việc xây dựng chương trình càng có ý nghĩa khi đây cũng là nội dung lần đầu được đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong khi đó, Chương trình số 07 nhằm hiện thực hóa mục tiêu Hà Nội phải phát triển đi lên từ khoa học - công nghệ. Đây cũng là nội dung mới trong 3 khâu đột phá của thành phố. Tuy không coi khoa học - công nghệ là đột phá chiến lược riêng nhưng đây là yêu cầu rất quan trọng, được lồng ghép trong khâu đột phá thứ ba nêu tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Đặc biệt, lần này, Thành ủy xây dựng Chương trình số 08 trên cơ sở quán triệt nguyên tắc và phương châm đã đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và thêm thành tố mới “dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bởi theo lãnh đạo Thành ủy, nếu sự nghiệp đổi mới của Đảng ta không có sự tham gia ủng hộ của người dân thì chắc chắn không thành công; Ngược lại, kết quả đổi mới mà người dân không được hưởng, không hạnh phúc thì kết quả đó không có ý nghĩa gì. Bởi vậy, Chương trình số 08 không chỉ hướng tới an sinh xã hội mà còn phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống nói chung; Tiến tới xây dựng Hà Nội là thành phố có chất lượng cuộc sống cao, có thu nhập cao và con người phát triển toàn diện.

Ban hành sớm để làm cơ sở cho các địa phương triển khai ngay

Tại Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII mới đây, cho ý kiến vào các chương trình trên, các Thành ủy viên đều ghi nhận công tác chuẩn bị dự thảo các chương trình công tác được tiến hành bài bản, công phu với đề cương chi tiết nên dễ nghiên cứu, so sánh, theo dõi, đánh giá. So với nhiệm kỳ trước, các chương trình công tác của khóa này thể hiện chi tiết, tỉ mỉ hơn với cơ sở thực tiễn cao, gắn với yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Các đại biểu ủng hộ chủ trương ban hành sớm các chương trình để tạo cơ sở thực hiện. Bên cạnh đó, một số đại biểu là người đứng đầu cấp ủy Sở, ngành cũng đề xuất những giải pháp cụ thể về cơ chế chính sách để triển khai thực hiện các chương trình và mong muốn quá trình thực hiện lưu ý các giải pháp đồng bộ để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa: Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống
Chương trình số 03 về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025" được nhận định là đặc biệt quan trọng với Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Trong đó, đối với Chương trình số 03, các đại biểu đề nghị cần cập nhật, xác định rõ nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành quy hoạch đô thị, vùng nông thôn để tạo thuận lợi trong quản lý, tổ chức thực hiện. Đối với việc thực hiện chỉ tiêu trong các chương trình, nhất là xây dựng 5 huyện thành quận, các đại biểu đề nghị thành lập một Ban chỉ đạo chung của thành phố để chỉ đạo thống nhất và quan tâm đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện.

Đối với vấn đề chỉnh trang đô thị, cần quan tâm có giải pháp cụ thể hơn để giải quyết đồng bộ hạ tầng giao thông, kết nối giao thông, ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, nước thải. Đồng thời, kết hợp xử lý tập trung và phân tán để giải quyết các vấn đề trước mắt, lâu dài. Trong xây dựng Nông thôn mới, cần gắn xây dựng Nông thôn mới với xây dựng định hướng phát triển đô thị văn minh. Song song với đó, cần thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thực tế, không phải chờ đến khi các chương trình công tác được ban hành thì Hà Nội mới đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống. Ngay sau Đại hội, nhiệm vụ này đã được triển khai với tinh thần rất khẩn trương gắn với “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với quyết tâm phải tạo cho được sự chuyển biến mà người dân có thể nhìn và cảm nhận thấy.

Dù vậy, việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác toàn khóa vẫn mang ý nghĩa quyết định đối với quá trình đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào thực tiễn cuộc sống. Đây là giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo có tính hiệu quả cao, nét độc đáo đã được khẳng định qua nhiều nhiệm kỳ tại Ðảng bộ thành phố Hà Nội và sẽ tiếp tục được khẳng định đậm nét trong nhiệm kỳ này.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile