Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 ban hành quy chế làm việc

TTTĐ - Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 vừa ban hành Quyết định số 21/QĐ-BCĐPCD (ngày 27/9/2021) về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên.
Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 Thủ tướng Phạm Minh Chính triệu tập hội nghị trực tuyến toàn quốc "chống dịch như chống giặc" Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống dịch Covid-19
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra tại

Theo đó, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 hoạt động thường xuyên, thống nhất chỉ đạo, điều hành hoạt động của các thành viên, các tiểu ban và cơ quan thường trực trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể và đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên.

Ban Chỉ đạo họp, thảo luận dưới sự chủ trì của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo để quyết định và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, định hướng, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Mọi công việc được thảo luận dân chủ, thống nhất và trên cơ sở tăng cường phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố, các Sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan...

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4230/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Chỉ đạo gồm 21 thành viên, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong là Phó Trưởng ban Thường trực. Cơ quan Thường trực là Sở Y tế Hà Nội.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile