Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cho ý kiến vào các dự thảo tờ trình, đề án, kế hoạch công tác

Ngày 22/11, tiếp tục chương trình làm việc, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 làm việc theo 4 tổ.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội họp bàn về công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội họp chuyên đề về phân cấp, ủy quyền và đầu tư công Tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới nếu làm nhanh hơn, hiệu quả hơn
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cho ý kiến vào các dự thảo tờ trình, đề án, kế hoạch công tác
Các đại biểu thảo luận tại tổ 1

Các đại biểu đã thảo luận sâu về các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm giai đoạn 2023-2025; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của TP; Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của TP Hà Nội.

Các đại biểu xem xét, cho ý kiến vào Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của TP; Định mức phân bổ ngân sách của thành phố giai đoạn 2023-2025; Đề án quản lý, sử dụng tài sản công của TPHà Nội; Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy; Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện 2 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo chương trình hội nghị, sáng 23/11, các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường về các nội dung trên.

Chiều 23/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh sẽ điều hành phần giải trình, tiếp thu ý kiến của Ban Cán sự đảng UBND TP về những ý kiến đại biểu nêu với 7 nội dung thuộc thẩm quyền.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn sẽ giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu nêu về nội dung Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết sẽ tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu nêu về Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Tú Linh - Viết Thành
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile