Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cho ý kiến vào 5 nội dung quan trọng

Sáng nay (28/6), Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 8 để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/6.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội họp bàn về các chủ trương đầu tư, tạo bứt phá trong giáo dục, y tế và văn hóa Ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII Tập trung thảo luận, đánh giá tính khả thi của 10 chương trình công tác toàn khóa

Cụ thể, BCH Đảng bộ thành phố sẽ thảo luận, cho ý kiến về: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp thành phố; Báo cáo về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố; Phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố; Báo cáo về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Dự kiến, BCH Đảng bộ thành phố sẽ dành 1 ngày để thảo luận về các nội dung trên. Sau thảo luận, đại diện Ban Cán sự Đảng UBND thành phố sẽ phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận.

Tú Linh
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile