Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cho ý kiến lần cuối vào Dự thảo báo cáo chính trị

Sáng 20/8, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 25 xem xét, thảo luận các văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP.
Hà Nội cần thể hiện rõ nét vai trò trung tâm vùng và khu vực Nhiều ý kiến của tuổi trẻ Thủ đô đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân Đã tìm ra giải nhất cuộc thi Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện - Trưởng ban Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy.

ban chap hanh dang bo tp ha noi cho y kien lan cuoi vao du thao bao cao chinh tri
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến lần cuối vào Dự thảo báo cáo chính trị; Thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, quy chế làm việc tại Đại hội; quy định và hướng dẫn Quy chế bầu cử đại hội...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết: Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch số 155- KH/TƯ, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.

Đến nay, 17.118 chi bộ và 2.310 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 100% và 50/50 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy cũng đã tổ chức thành công đại hội (đạt 100%).

Nhìn chung, cấp ủy các quận, huyện, các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo về văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức đại hội theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn tuyệt đối. Không khí đại hội diễn ra trang trọng, thiết thực, không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của cấp ủy mà còn là ngày hội của Nhân dân, thu hút sự chú ý, quan tâm sâu sắc của đông đảo các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

ban chap hanh dang bo tp ha noi cho y kien lan cuoi vao du thao bao cao chinh tri
Các đại hội tiến hành khử khuẩn trước khi vào Hội nghị

Công tác nhân sự cấp ủy được các cấp ủy Đảng chuẩn bị chu đáo, theo đúng quy trình 5 bước, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; được các cơ quan chức năng thẩm tra kỹ lưỡng và Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt, đáp ứng nhu cầu và thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Công tác bầu cử đúng quy chế, lựa chọn nhân sự xứng đáng, trong đó lãnh đạo chủ chốt cơ bản đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị cồng phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học, sát thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Hội nghị Ban Chấp hành Thành ủy lần này nhằm hoàn thiện lần cuối trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt (dự kiến vào giữa tháng 9/2020). Sau khi rà soát, bổ sung, biên tập, hoàn thiện lại, chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị đã được nâng lên, mang tính khái quát và cô đọng hơn.

Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chấp hành thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Chủ đề đại hội ( trong đó nhấn mạnh yếu tố đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế, phù hợp với định hướng phát triển và vai trò, vị thế Thủ đô, có tính hiệu triệu, khích lệ đối với Đảng bộ, Nhân dân thành phố); phương châm Đại hội; Nội dung báo cáo chính trị (các khâu đột phá, mục tiêu GRDP...).

Về dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI, Bí thư Thành ủy đề nghị các các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Phê bình và tự phê bình, xây dựng khối đoàn kết, thống nhât trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và các vấn đề quan trọng khác trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... sao cho nổi bật những nội dung lớn mà không trùng lặp với báo cáo chính trị.

ban chap hanh dang bo tp ha noi cho y kien lan cuoi vao du thao bao cao chinh tri
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị

Về dự thảo Chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy thấy cần thiết tiếp tục duy trì 8 Chương trình công tác lớn của Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 nhưng với nội hàm mới, mục tiêu mới, định hướng lớn và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp trong giai đoạn 2021-2025 đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Ban Chấp hành. Đồng thời, Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ đề xuất bổ sung thêm một Chương trình công tác về “Chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, phát triển kinh tế đô thị” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển các đô thị vệ tinh, sớm hoàn thành mục tiêu đưa 6 huyện thành quận trong nhiệm kỳ, gắn với chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế đô thị, góp phần thiết thực xây dựng thành phố xanh, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chấp hành thảo luận, cho ý kiến về nội dung này. Ngoài ra, Ban Chấp hành cũng tập trung cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, các dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội; Quy định và hướng dẫn quy chế bầu cử trình đại hội xem xét quyết định…

“Hội nghị Thành ủy lần thứ 25 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thảo luận và thông qua toàn bộ các văn kiện trình đại hội, là một nội dung quyết định sự thành công của Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, quyết định sự phát triển của Thủ đô giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045. Tôi đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao và trí tuệ để thảo luận sôi nổi, đóng góp thêm nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện văn kiện đại hội”, người đứng đầu thành phố nhấn mạnh.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile