Bám sát các khâu đột phá để phát huy nội lực, thế mạnh về xây dựng hạ tầng

Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn tại Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra sáng nay (16/7).
Thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong tổ chức Đại hội Đảng các cấp Xây dựng quận Cầu Giấy phát triển nhanh, bền vững Hà Nội: Dự kiến 50% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư

Chúc mừng những kết quả toàn diện Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, nhu cầu phát triển của thành phố còn rất lớn, đây là thách thức, đồng thời cũng là thời cơ để doanh nghiệp phát triển.

Vì vậy, Tổng Công ty cần hết sức coi trọng, bám sát định hướng phát triển của thành phố, đặc biệt là khâu đột phá về phát triển hạ tầng, các khu đô thị mới, khu công nghiệp, làng nghề... Tập trung, quan tâm để phát huy nội lực, thế mạnh của Tổng Công ty, nhất là về xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, tư vấn và nghiên cứu khoa học.

Cùng với đó, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn lưu ý, Tổng Công ty hết sức quan tâm phát triển nguồn nhân lực, coi đây là khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới.

"Doanh nghiệp cần đặt mục tiêu, nhiệm vụ là đáp ứng cao nhất yêu cầu của khách hàng... Tất cả các doanh nghiệp thành đạt, những thương hiệu có giá trị cao trên thị trường thì quan trọng nhất vẫn là khâu chăm sóc khách hàng phải tốt. Muốn vậy, Tổng Công ty cần xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, tâm huyết, trách nhiệm", đồng chí nhấn mạnh.

bam sat cac khau dot pha de phat huy noi luc the manh ve xay dung ha tang
Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo đại hội

Đặc biệt, Tổng Công ty cần tiếp tục quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển và đòi hỏi của thực tiễn, nhất là trong bối cảnh cổ phần hóa doanh nghiệp.

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Công ty đã lãnh đạo, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng, đạt kết quả tích cực.

Trong 5 năm, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đạt 37.331 tỷ đồng (tăng bình quân 8,7%/năm); tổng doanh thu đạt 48.496 tỷ đồng (tăng bình quân 8,3%/năm); tổng lợi nhuận sau thuế đạt 7.647 tỷ đồng (tăng bình quân 38,3%/năm); tổng số tiền đóng góp cho ngân sách đạt 4.407 tỷ đồng. Đặc biệt, vốn chủ sở hữu tại Tổng công ty tăng từ 2.632,5 tỷ đồng (năm 2015) lên 4.436,3 tỷ đồng (năm 2019), gấp 1,67 lần. Tổng Công ty cũng đảm bảo việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động. Tính đến hết năm 2019, lực lượng lao động thường xuyên toàn Tổng công ty là 3.905 người; trong đó 1.734 lao động có trình độ Đại học trở lên; thu nhập bình quân của người lao động 8,1 triệu đồng/người/tháng, mức tăng thu nhập trung bình hàng năm đạt 6-8%.

Cùng với lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Tổng Công ty cũng triển khai toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng trong các công ty cổ phần trực thuộc; đồng thời, quan tâm phát triển đảng, đoàn thể, kết nạp đảng viên mới. Trong 5 năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 247 đảng viên mới, đạt 101,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng Công ty đề ra 3 mục tiêu, 5 phương hướng, 8 chỉ tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, Tổng Công ty phấn đấu tăng trưởng về giá trị sản xuất kinh doanh bình quân 7-8%/năm; tăng trưởng về doanh thu bình quân đạt 7-8%/năm; diện tích nhà ở bình quân 130.000 - 150.000 m2/năm, phấn đấu trong 5 năm sẽ xây dựng được 700.000m2 nhà ở cho Thành phố; thu nhập bình quân của người lao động tăng 7-8%/năm; tỷ trọng giá trị sản xuất kinh doanh từ hoạt động đầu tư đến năm 2025 đạt trên 40%.

Nguồn: TTTĐ
Xem phiên bản mobile