Bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Sáng 7/6, Quốc hội đã bỏ phiếu cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thanh Long.
Giả danh cán bộ bệnh viện để trộm cắp tài sản Bệnh viện Bạch Mai có tân Giám đốc Hơn 13.000 cán bộ Y tế được cử vào miền Nam chống dịch Covid-19

Về đề nghị phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long có 473/479 đại biểu có mặt tán thành, chiếm tỉ lệ 98,79% trên tổng số đại biểu có mặt; 94,79% trên tổng số đại biểu Quốc hội.

Về kết quả kiểm phiếu bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long, có 471/479 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 98,33% trên tổng số đại biểu có mặt; 94,39% trên tổng số đại biểu Quốc hội.

Bãi nhiệm tư cách Quốc hội với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long
Ông Nguyễn Thanh Long

Ngay sau khi kết quả được công bố, Tổng thư ký Quốc hội đã trình bày dự thảo các nghị quyết về việc bãi nhiệm và phê chuẩn cách chức đối với ông Nguyễn Thanh Long. Tại Nghị quyết này, Quốc hội khẳng định, ông Nguyễn Thanh Long đã vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân. Các đại biểu Quốc hội sau đó đã biểu quyết thông qua các nghị quyết này.

Ông Nguyễn Thanh Long là Ủy viên Trung ương khóa XIII, quyền Bộ trưởng Y tế từ tháng 7/2020 và được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Y tế vào tháng 11 cùng năm; Đến tháng 7/2021, ông Long tiếp tục được phê chuẩn làm người đứng đầu Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thanh Long bị xác định "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; Gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước..."

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; Theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng.

Hạnh Nguyên
Xem phiên bản mobile