Bắc Ninh: Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,73%, đứng thứ 3 cả nước

Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.883 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 22.390,5 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,73%, đứng thứ 3 cả nước.
Bắc Ninh: Tối nay sẽ diễn ra Lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Từ Sơn Bắc Ninh: Tỷ lệ người dân được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin đạt trên 50% Bắc Ninh dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2021

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, từ đầu năm tới nay có 1.883 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 11,89 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp thành lập mới tại Bắc Ninh từ đầu năm 2021 đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đều lựa chọn hình thức đăng ký qua mạng với tỷ lệ đạt 97,73%, đứng thứ 3 cả nước.

Bắc Ninh: Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,73%, đứng thứ 3 cả nước
Bắc Ninh có 1.883 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó tỷ lệ đăng ký thành lập qua mạng đạt 97,73% (Ảnh minh hoạ).

Ngoài ra, toàn tỉnh Bắc Ninh có 592 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại; 893 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 177 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện; 239 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động.

Lũy kế, toàn tỉnh hiện có 19.269 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 306.437 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 15,9 tỷ đồng. Trong đó, 10.747 Công ty TNHH 1 thành viên; 5.115 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 2.906 Công ty cổ phần; 500 Doanh nghiệp tư nhân và 1 Công ty hợp danh.

Quang Chương
Xem phiên bản mobile