Bắc Ninh triển khai nghiêm túc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo các huyện, thành phố đã thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Không những vậy, các lãnh đạo tỉnh còn tổ chức tiếp đột xuất nếu công dân có vụ việc phát sinh hoặc công dân có nhu cầu.
100% cơ sở đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã tổ chức xong Đại hội Hải Dương sẽ giải phóng mặt bằng tại dự án xây dựng cầu Kênh Vàng Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh tiếp và làm việc với Đoàn Nghị sỹ Hàn Quốc

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua luôn được triển khai nghiêm túc, hiệu quả theo đúng quy định để giải quyết các khiến nghị mà công dân phản ánh.

Được biết, từ ngày 1/7/2016 - 1/7/2021, Chủ tịch UBND các cấp tỉnh Bắc Ninh tiếp công dân 28.854 ngày, trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân 57 ngày, đúng theo quy định. Phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vào ngày 15 hàng tháng.

Bắc Ninh triển khai nghiêm túc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (ngồi thứ tư từ trái qua) tiếp người dân để xem xét, tiếp nhận phản ánh, khiến nghị của người dân

Nếu lịch tiếp công dân định kỳ trùng ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày tiếp công dân sẽ được bố trí vào những ngày làm việc tiếp theo.

Không những vậy, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh còn tổ chức tiếp đột xuất nếu công dân có vụ việc phát sinh hoặc công dân có nhu cầu.

Sau mỗi phiên tiếp công dân định kỳ, đột xuất, ban tiếp công dân đều ban hành thông báo kết quả tiếp công dân để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.

Bắc Ninh triển khai nghiêm túc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Bà Nguyễn Hương Giang (ngồi thư tư từ trái sang) trong phiên tiếp công dân theo quy định

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan thanh tra tỉnh, công an tỉnh, ban tiếp công dân tỉnh để kịp thời xử lý khi có vụ việc phát sinh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân nắm rõ.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile