Bắc Ninh triển khai chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19

Tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều chính sách nhằm kịp kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch bệnh Covid-19 gây ra.
Bắc Ninh hỗ trợ người dân gặp khó khăn 109,95 tỷ đồng Học sinh Bắc Ninh đi học trở lại sau thời gian nghỉ dịch Covid-19 Cách ly 358 chuyên gia nước ngoài đên Bắc Ninh làm việc

Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

bac ninh trien khai chinh sach ho tro nguoi dan kho khan do dai dich covid 19
Nhiều chính sách đã được tỉnh Bắc Ninh triển khai.

Theo đó, nhằm kịp thời triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch bệnh Covid-19 gây ra, góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện chi trả các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo xong trước ngày 30/4/2020. Đối với các đối tượng khác, thực hiện chi hỗ trợ trước ngày 15 hằng tháng.

bac ninh trien khai chinh sach ho tro nguoi dan kho khan do dai dich covid 19

Các cấp, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện chính sách bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng, tránh để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đẩy mạnh việc lập hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg tại các địa phương; xử lý hoặc báo cáo đề xuất xử lý theo thẩm quyền quy định những vấn đề liên đến việc tổ chức triển khai hỗ trợ cho các đối tượng. Kịp thời hướng dẫn hoặc đề xuất UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh, niêm yết công khai và tổng hợp, báo cáo gửi Chi Cục Thuế theo quy định; rà soát, xác nhận mức thu nhập và tổng hợp danh sách người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tiếp nhận, rà soát và lập danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư gửi UBND cấp huyện.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ quy định và bảo đảm yêu cầu an toàn về phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát, thống kê, lập danh sách và thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của địa phương mình.

Quang Nhật
Xem phiên bản mobile