Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Ngày 16/4, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Xây dựng Bí thư huyện Tiên Du được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh Bắc Ninh: Bà Đào Hồng Lan được bầu là Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Dự hội nghị có ông Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phùng Đức Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hạnh Chung - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3
Toàn cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, tỉnh Bắc Ninh có 13/14 người đủ tiêu chuẩn được hội nghị cử tri nơi cư trú thống nhất tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó 10 người đạt tín nhiệm 100%, 3 người có số phiếu tín nhiệm từ 78% đến dưới 98,9%.

Ngày 15/4, UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh nhận được 3 đơn tự nguyện xin rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu khóa XV, do nguyện vọng cá nhân để tập trung cho công tác chuyên môn.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử, tự ứng cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Các hội nghị ở nơi cư trú được tổ chức đảm bảo đúng thời gian, thành phần, số lượng đại biểu, nội dung, thủ tục, trình tự theo đúng hướng dẫn của Trung ương và Ủy ban MTTQ tỉnh.

Sau khi thảo luận, hội nghị hiệp thương biểu quyết nhất trí 100% lập danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV, 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, các đại biểu đồng ý với danh sách 3 người có đơn xin rút khỏi danh sách những người ứng cử ĐBQH và 1 người do không đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH; 15 người có đơn xin rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử; báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Quang Chương
Xem phiên bản mobile