Bắc Ninh thu ngân sách trong 9 tháng đạt 21.214 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước tỉnh Bắc Ninh trong 9 tháng ước đạt 21.214 tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán năm 2022. Trong đó, thu nội địa đạt 15.287 tỷ đồng, thu từ Hải quan đạt 5.917 tỷ đồng.
Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1/2023 Tổng thống Singapore thăm KCN VSIP Bắc Ninh Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo đảm bảo ổn định nguồn cung xăng dầu

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, trong thu nội địa, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt khá so với dự toán, nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Khoản thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 87,6% dự toán năm, giảm 35,8% so với cùng kỳ năm trước; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 74% dự toán, giảm 23,9%.

Bắc Ninh thu ngân sách trong 9 tháng đạt 21.214 tỷ đồng
Tổng thu ngân sách Nhà nước tỉnh Bắc Ninh trong 9 tháng ước đạt 21.214 tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán năm 2022

Một số khoản thu lớn có mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước gồm: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; thu thuế ngoài nhà nước; thu thuế thu nhập cá nhân. Có 2 khoản thu đạt tiến độ thấp là thu tiền sử dụng đất và thu thuế bảo vệ môi trường.

Tính chung 9 tháng của năm 2022, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 10.685 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán năm 2022, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 4.860 tỷ đồng; chi thường xuyên đạt 5.822 tỷ đồng.

Trong chi thường xuyên có một số khoản chi có mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Chi an ninh; chi văn hóa thông tin; chi thể thao; chi đảm bảo xã hội.

Vi Hải
Phiên bản di động