Bắc Ninh: Thu hút được hơn 131 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh thu hút được 29 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 131,56 triệu USD và 3 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn là 285 tỷ đồng; điều chỉnh vốn cho 22 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 77,98 triệu USD.
Hàng vạn du khách tham dự lễ khai mạc Festival "Về miền Quan họ 2023" tỉnh Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh sẽ có thêm 2 thị xã Bắc Giang và Bắc Ninh ký kết chương trình hợp tác để tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký đầu tư cho 1.842 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng đạt hơn 23,56 tỷ USD và 1.545 dự án đầu tư cho nhà đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn hơn 252.826 tỷ đồng. Riêng trên lĩnh vực hạ tầng KCN cấp đầu tư cho 21 dự án với nguồn vốn trong nước hơn 35.875 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm, xác định sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế thế giới, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư chất lượng cao vào các khu công nghiệp mới đi vào hoạt động.

Bắc Ninh: Thu hút được hơn 131 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh thu hút được 29 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 131,56 triệu USD và 3 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 285 tỷ đồng

Đồng thời, tỉnh cũng tiếp tục tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, tận dụng tốt các cơ hội, chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ dành hơn 13,04 tỷ đồng triển khai 32 hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện 18 nội dung gồm 9 hoạt động xúc tiến đầu tư, 6 hoạt động xúc tiến du lịch và 3 hoạt động xúc tiến thương mại; Sở Công thương thực hiện 4 hoạt động xúc tiến thương mại; Ban Quản lý các KCN tỉnh thực hiện 10 hoạt động xúc tiến đầu tư.

Bắc Ninh: Thu hút được hơn 131 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài
Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, tận dụng tốt các cơ hội, chủ động thu hút,

Quan điểm của tỉnh vẫn tiếp tục ưu tiên lựa chọn các dự án đầu tư theo tiêu chí “2 ít 3 cao”, thu hút các dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với việc thúc đẩy, hỗ trợ sự phát triển nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý và vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cũng xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, hình thành các chuỗi cung ứng mới. Thực hiện gắn kết xúc tiến, thu hút đầu tư với xúc tiến thương mại và du lịch một cách linh hoạt, phù hợp với yêu cầu, đặc thù; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia vào công tác xúc tiến thu hút đầu tư của địa phương.

Vi Hải
Phiên bản di động