Bắc Ninh: Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Luy Lâu

Nhiều hạng mục tại Thành cổ Luy Lâu và hệ thống Tứ Pháp, hạng mục tu bổ, tôn tạo đền Lũng Khê, chùa Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh sẽ được thẩm định để tu bổ.
Bắc Ninh: Tập trung nâng cao kiểm soát, phòng chống dịch cúm gia cầm Bắc Ninh: Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với công nhân sau kỳ nghỉ Tết Bắc Ninh: Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tạm ngừng đón khách để phòng chống dịch

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 516/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Luy Lâu và hệ thống Tứ Pháp, hạng mục tu bổ, tôn tạo đền Lũng Khê, chùa Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh: Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Luy Lâu
Thành cổ Luy Lâu.

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Luy Lâu và hệ thống Tứ Pháp, huyện Thuận Thành hạng mục tu bổ, tôn tạo đền Lũng Khê, chùa Tổ, gồm các nội dung:

Đối với chùa Tổ: Tu bổ Chùa chính (Tam bảo), Tam quan; tôn tạo nhà Pháp đường, nhà Tăng, soạn lễ, lầu hóa vàng; xây dựng mới hành lang Tả, hành lang Hữu; cải tạo hạ tầng kỹ thuật.

Đối với đền Lũng Khê: Tu bổ cầu đá, hồ nước; tôn tạo cổng tứ trụ và Tả vu, Hữu vu.

Bộ VHTTDL cũng lưu ý, cần sử dụng các biện pháp nối, vá, ốp mang... để tu bổ các cấu kiện gỗ, đảm bảo bảo tồn tối đa các thành phần kiến trúc gốc có giá trị.

Quang Nhật
Xem phiên bản mobile