Bắc Ninh siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.
Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Bắc Ninh vượt so với kế hoạch Bắc Ninh và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư Bắc Ninh triển khai chức năng ký số từ xa và phát hành biên lai điện tử

Nội dung chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở đã được cấp uỷ, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, còn có một số tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở.

Bắc Ninh siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
BTV Tỉnh ủy Bắc Ninh Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trên địa bàn

Vẫn còn tình trạng tâm lý sợ trách nhiệm, tránh va chạm, không chịu làm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; thậm chí đẩy việc lên cấp trên, sang các cơ quan, đơn vị khác.

Công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết công việc có lúc, có việc còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; thiếu chủ động, quyết liệt dẫn đến việc triển khai, thực hiện chậm tiến độ, chất lượng tham mưu chưa bảo đảm yêu cầu.

Vẫn còn các vi phạm kỷ luật thời gian hành chính như: hiện tượng đi muộn, về sớm, làm việc cá nhân; cá biệt một số còn sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa trong các ngày làm việc; vi phạm giao thông; một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Để nghiêm túc chấn chỉnh ngay tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ, sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa công sở.

Các đơn vị tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật lao động trong quản lý, điều hành hoạt động, giải quyết công việc và quản lý cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị; công tâm, khách quan trong phân công nhiệm vụ và sử dụng, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm.

Bắc Ninh siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đổi mới lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả; giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, vì nhân dân, doanh nghiệp phục vụ; ngăn chặn các biểu hiện nhũng nhiễu trong thực thi công vụ

Các đơn vị tuyệt đối không vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; chấp hành đúng thời gian, hiệu quả làm việc; không sa vào các tệ nạn xã hội; không làm việc cá nhân trong giờ hành chính.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yê cầu tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; sự vào cuộc của người dân; các cơ quan truyền thông phản ánh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở của cán bộ, đảng viên và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đề ra nội dung cụ thể, quản lý chặt chẽ theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; nội quy, quy chế của các cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở. Người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nếu để cán bộ, đảng viên, người lao động vi phạm.

Vi Hải
Phiên bản di động