Bắc Ninh phấn đấu là trung tâm chế tạo và dịch vụ công nghệ cao

Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và là trung tâm hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chế biến chế tạo và dịch vụ công nghệ cao.
Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Singapore Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Tổng Bí thư biểu dương kết quả to lớn của tỉnh Bắc Ninh đạt được sau 25 năm tái lập

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh có công văn về việc trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất với nội dung hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thực hiện thủ tục trình Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

Bắc Ninh phấn đấu là trung tâm chế tạo và dịch vụ công nghệ cao
Tỉnh Bắc Ninh đặt ra mục tiêu đến năm 2030, sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh cũng có nhiệm vụ là đơn vị đầu mối, phối hợp với Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các Bộ, ngành liên quan để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo đó, quy hoạch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được xây dựng dựa trên 3 trụ cột phát triển là: kinh tế; xã hội; môi trường bền vững và 4 yếu tố hỗ trợ thành công gồm: tối ưu hóa quy hoạch sử dụng đất; cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại, phù hợp với tương lai; nguồn nhân lực; thu hút đầu tư mạnh mẽ, cân bằng và sử dụng nguồn vốn một cách chiến lược, hợp lý.

Bắc Ninh phấn đấu là trung tâm chế tạo và dịch vụ công nghệ cao
Tới năm 2050, Bắc Ninh phấn đấu trở thành Trung tâm về đổi mới công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển của khu vực Đông Nam Á

Tỉnh Bắc Ninh đặt ra mục tiêu đến năm 2030, sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và là trung tâm hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chế biến chế tạo và dịch vụ công nghệ cao.

Tới năm 2050, trở thành Trung tâm về đổi mới công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển của khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, quy hoạch Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị được tỉnh ưu tiên hàng đầu, mang tính định hướng, dẫn dắt để có thể tạo ra được những đột phá, khơi thông các điểm nghẽn phát triển, kết nối các ngành, lĩnh vực, địa phương, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn sắp tới.

Được biết, hiện Bắc Ninh có quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 toàn quốc. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 155,6 triệu đồng, đứng thứ 4 cả nước.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Quy mô công nghiệp tăng nhanh đã đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao của cả nước.

Kinh tế đối ngoại phát triển, với 1.717 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký 21,2 tỷ USD, đứng thứ 7 cả nước.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile