Bắc Ninh: Kỷ luật Bí thư và Chủ tịch UBND thị trấn Chờ 

Vừa qua, UBND huyện Yên Phong đã thành lập Hội đồng kỷ luật và ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với Bí thư và Chủ tịch thị trấn Chờ do có nhiều sai phạm.  
Xem xét, thi hành kỷ luật ông Triệu Tài Vinh Dính sai phạm đất đai, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận bị giáng chức Bình Thuận: Xem xét thi hành kỷ luật nhiều đảng viên sai phạm đất đai tại Phan Thiết

Được biết, ông Nguyễn Huy Hoà đang là Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND thị trấn Chờ, con ông Nguyễn Văn Thục hiện đang là Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Chờ.

bac ninh ky luat bi thu va chu tich ubnd thi tran cho
UBND huyện Yên Phong đã thành lập Hội đồng kỷ luật và ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với Bí thư và Chủ tịch thị trấn Chờ do có nhiều sai phạm

Trước đó, tháng 9/2019, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Yên Phong đã ban hành Thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Ban thường vụ Đảng uỷ Thị trấn Chờ; tháng 10/2019, cơ quan này ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Huy Hoà và ông Nguyễn Văn Thục.

Ngô Nhật
Xem phiên bản mobile