Bắc Ninh: Hàng loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì gây ô nhiễm môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Đào Quang Khải mới đây đã ký các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với một số công ty, cá nhân tại làng giấy Phong Khê. Số tiền phạt lên tới 1,3 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động cao nhất là 9 tháng.
Bắc Ninh: Xử phạt gần 2,5 tỷ đồng đối với 8 doanh nghiệp sản xuất giấy và tái chế rác thải Xả thải vượt ngưỡng, 3 Công ty giấy ở Bắc Ninh bị phạt nặng Chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm nếu lây chéo Covid-19 trong khu công nghiệp.

Cụ thể, tại Quyết định số 941/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty cổ phần Duy Anh, Cụm công nghiệp Phong Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh với số tiền 220 triệu đồng.

Tại Quyết định số 942/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH sản xuất giấy và thương mại Tiến Thịnh, Cụm công nghiệp Phong Khê 1, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh với số tiền 350 triệu đồng.

Bắc Ninh: Hàng loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì gây ô nhiễm môi trường
Bắc Ninh đang quyết tâm xử lý dứt điểm các vi phạm liên quan đến môi trường.

Tại Quyết định số 950/QĐ-UBND, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Việt Đức, Cụm công nghiệp Phong Khê 1, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh với số tiền 160 triệu đồng.

Tại Quyết định số 952/QĐ-UBND, UBND tỉnh xử phạt Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hà, Cụm Công nghiệp Phong Khê II, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh với số tiền 220 triệu đồng.

Tại Quyết định số 951/QĐ-UBND, UBND tỉnh xử phạt ông Nguyễn Văn Toàn, nghề nghiệp sản xuất, kinh doanh giấy vàng mã, tại Khu Đào Xá, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh với số tiền 222,5 triệu đồng.

Tại Quyết định số 953/QĐ-UBND, UBND tỉnh xử phạt ông Ngô Văn Minh, nghề nghiệp sản xuất, kinh doanh giấy Kraft, tại Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh với số tiền 175 triệu đồng.

Các doanh nghiệp, cá nhân trên có có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra ngoài môi trường; không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định; không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Tổng số tiền xử phạt các doanh nghiệp, cá nhân hơn 1,3 tỷ đồng, đồng thời, bị đình chỉ hoạt động trong thời gian từ 7 tháng 15 ngày đến 9 tháng và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, báo cáo gửi về UBND tỉnh Bắc Ninh.

Quang Nhật
Xem phiên bản mobile