Bắc Ninh: Hàng chục dự án đầu tư mới với tổng số vốn hơn 19 nghìn tỷ đồng

Từ đầu năm 2021 tới nay, tỉnh Bắc Ninh cấp mới đăng ký đầu tư cho 53 dự án, tổng số vốn đầu tư là 19.116,849 tỷ VNĐ.
Tỉnh Bắc Ninh thu ngân sách đạt 31.110 tỷ đồng, vượt 8,6% dự toán Bắc Ninh: Tiếp tục tạm dừng nhiều hoạt động để phòng, chống Covid-19 Bắc Ninh: Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ tính riêng trong tháng 11, tỉnh Bắc Ninh cấp mới đăng ký đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 36,858 triệu USD, cấp điều chỉnh vốn cho 17 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 78,514 triệu USD; 7 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 10,189 triệu USD; thu hồi 06 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 16,7 triệu USD.

Bắc Ninh: Hàng chục dự án đầu tư mới với tổng số vốn hơn 19 nghìn tỷ đồng
Chỉ tính riêng trong tháng 11, tỉnh Bắc Ninh cấp mới đăng ký đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 36,858 triệu USD (ảnh minh họa).

Lũy kế 11 tháng, tổng vốn thu hút đầu tư FDI toàn tỉnh đạt hơn 938,8 triệu USD. Trong đó, cấp mới đăng ký cho 115 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 572,454 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 93 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 210,933 triệu USD; Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 73 lượt với giá trị là 155,449 triệu USD.

Về đầu tư trong nước, tháng 11, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 7 dự án, tổng số vốn đầu tư đăng ký là 879,24 tỷ đồng. Cấp mới 2 dự án hạ tầng Khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư là 5.569,79 tỷ VNĐ. Cấp đăng ký điều chỉnh cho 11 dự án đầu tư, trong đó có 4 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 183,646 tỷ VNĐ.

11 tháng, toàn tỉnh Bắc Ninh cấp mới đăng ký đầu tư cho 53 dự án, tổng số vốn đầu tư là 19.116,849 tỷ VNĐ (trong đó cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư 1 dự án với tổng mức đầu tư 98,239 tỷ đồng và cấp mới 2 dự án hạ tầng Khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư là 5.569,79).

Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 77 dự án đầu tư trong đó có 24 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 4.054,502 tỷ VNĐ; Điều chỉnh 1 lượt dự án cho nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 1.180,37 tỷ đồng tương đương 51,32 triệu USD; Thực hiện thu hồi 05 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 413,69 tỷ đồng.

Quang Nhật
Xem phiên bản mobile