Bắc Ninh: Dạy học gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND tỉnh Bắc Ninh mới có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.
Bắc Ninh: Đề nghị xử lý "lạ đời" các cá nhân, tập thể trong vụ làm "nhái" khẩu trang y tế của Công ty Quốc Bảo Bắc Ninh: Kiểm tra khai báo y tế du lịch tại cơ sở lưu trú nhằm phòng, chống dịch Covid-19 Công ty Samsung Bắc Ninh tổ chức "họp" 300 người trong mùa dịch Covid-19

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Để đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

bac ninh day hoc gan voi cong tac phong chong dich benh covid 19

UBND tỉnh Bắc Ninh liên tục có những chỉ đạo nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành nêu trên; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 740/UBND-KGVX ngày 13/3/2020 V/v trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 và văn bản số 747/UBND-KGVX ngày 13/3/2020 V/v thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2).

bac ninh day hoc gan voi cong tac phong chong dich benh covid 19
Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh trước đó đã có những chuyến kiểm tra tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường rà soát, tinh giản nội dung dạy học; tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19; tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình sau khi học sinh đi học trở lại; kế thừa nội dung kiến thức đã học để điều chỉnh khung chương trình kế hoạch học tập theo quy định.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có biện pháp quản lý hoạt động dạy học gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn trường học; nghiêm cấm việc tập trung học sinh, nhóm học sinh (dưới mọi hình thức) để tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có); chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Quang Chương
Xem phiên bản mobile