Bắc Ninh cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Tổ công tác số 5 của Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng đã làm việc với tỉnh Bắc Ninh nhằm kiểm tra, tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Bí thư Trung ương Đoàn thăm mẹ VNAH và sinh viên tình nguyện tỉnh Bắc Ninh Thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh

Ngày 26/7, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với Tổ công tác số 5 của Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng.

Năm 2022, tỉnh Bắc Ninh được Chính phủ giao hơn 6.922 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công; HĐND tỉnh giao hơn 9.254 tỷ đồng.

Đến nay, đã phân bổ hơn 7.714 tỷ đồng (trong đó đã giao 100% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ), đạt 111% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 83% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Bắc Ninh cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Tổ công tác số 5 của Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công đã làm việc với tỉnh Bắc Ninh nhằm tháo gỡ vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Ảnh: BBN

Tính đến ngày 22/7/2022, tỉnh Bắc Ninh giải ngân được hơn 2.155 tỷ đồng; đạt tỷ lệ 31,1% so với kế hoạch vốn Chính phủ giao đầu năm; 23,2% so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao; 27,9% so với kế hoạch vốn UBND tỉnh giao UBND cấp huyện và phân bổ chi tiết.

Kết quả giải ngân của tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 38 so với các tỉnh, thành phố cả nước, thấp hơn so với cùng kỳ năm kế hoạch 2021.

Nguyên nhân giải ngân chậm là do tình hình dịch COVID-19; lạm phát, giá nguyên, vật liệu tăng cao; cơ chế chính sách còn một số bất cập, vướng mắc.

Mặt khác một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chưa phát huy hết vai trò, trách triệm người đứng đầu.

Ngoài ra, công tác phối hợp chưa được thực hiện chặt chẽ trong triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, bồi thường giải phóng mặt bằng; năng lực và ý thức một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công còn hạn chế; công tác quyết toán dự án, hoàn thành còn chậm.

Sau khi nghe báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công của địa phương, thay mặt Tổ công tác, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận những nỗ lực của Bắc Ninh trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua, nhất là việc cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Bắc Ninh cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Tỉnh Bắc Ninh lý giải nguyên nhân giải ngân chậm là do tình hình dịch COVID-19; lạm phát, giá nguyên, vật liệu tăng cao; cơ chế chính sách còn một số bất cập, vướng mắc.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư lưu ý, Bắc Ninh cần tiếp tục bám sát, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải ngân kế hoạch vốn năm 2022.

Trước mắt, rà soát và xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nguồn vốn, từng dự án để có sự điều chuyển vốn cho phù hợp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên thực hiện công tác tư vấn, phê duyệt, quản lý đầu tư, hoàn chỉnh các hồ sơ chất lượng tốt; vận dụng linh hoạt giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm, thanh quyết toán ngay khi có khối lượng thi công.

Bộ trưởng cũng lưu ý, tỉnh đã có Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, cần tiếp tục phát huy năng lực của Tổ để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành giải ngân vốn trên địa bàn theo đúng tiến độ đề ra.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải đáp các thắc mắc, rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của địa phương, sẽ được Tổ công tác tổng hợp, trình lên Chính phủ, Quốc hội xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại trong việc giải ngân vốn đầu tư công...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhất là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, từng nguồn vốn để tham mưu cho tỉnh trong công tác giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Vi Hải
Phiên bản di động