Bắc Giang yêu cầu tăng cường công tác tiêm chủng phòng COVID-19

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành phố tăng cường hơn nữa công tác truyền thông để người dân hiểu, đồng thuận và tham gia tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm, đúng lịch.
Bắc Giang: Xúc tiến tiêu thụ vải thiều 2022 với gần 80 điểm cầu trong nước và quốc tế Bắc Giang luôn chào đón các doanh nghiệp Singapore đến hợp tác, đầu tư Bắc Giang: HĐND thẩm định dự thảo nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

Để hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường hơn nữa công tác truyền thông để người dân hiểu, đồng thuận và tham gia tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm.

Đồng thời, tích cực vận động cha, mẹ, người giám hộ đưa trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đi tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Bắc Giang yêu cầu tăng cường công tác tiêm chủng phòng COVID-19
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành phố tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu và tham gia tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm, đúng lịch

Bên cạnh đó, huy động các lực lượng trên địa bàn phối hợp với y tế địa phương tăng cường rà soát người dân đến hạn tiêm vắc xin phòng COVID-19, để tiêm vét các liều cơ bản, liều nhắc lại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 4.

Ngoài ra, tăng cường vai trò y tế tư nhân trên địa bàn tham gia thường trực cấp cứu tiêm chủng tại các điểm tiêm, nhất là các điểm tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả tiêm chủng.

Địa phương nào triển khai chậm, không đảm bảo tiến độ được giao thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile