Bắc Giang xếp thứ 6 cả nước về thu hút đầu tư FDI

Từ đầu năm đến nay, thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng cao và xếp thứ 6 cả nước, sau các địa phương là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Hải Phòng.
Đồng chí Thân Trung Kiên tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang Bắc Giang thu hút đầu tư được 300 triệu USD từ Tập đoàn Foxconn Bắc Giang thu hút được gần 50 triệu USD trong tháng 8/2022

Trong đó, cấp mới 24 dự án trong nước, vốn đăng ký 5.613 tỷ đồng; 20 dự án FDI, vốn đăng ký 274,6 triệu USD; điều chỉnh 8 dự án trong nước, vốn đăng ký tăng thêm 246 tỷ đồng; điều chỉnh 31 dự án FDI tổng vốn tăng thêm 555,97 triệu USD.

Vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong nước trong 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 2.722 tỷ đồng; vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 173 triệu USD.

Bắc Giang xếp thứ 6 cả nước về thu hút đầu tư FDI
Từ đầu năm đến nay, công tác thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng cao và xếp thứ 6 cả nước

Bên cạnh đó, toàn tỉnh Bắc Giang có 1.135 doanh nghiệp và 99 chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới; tổng vốn đăng ký gần 23 nghìn tỷ đồng.

Hiện có khoảng 60% số doanh nghiệp trên tổng số doanh nghiệp đăng ký đang hoạt động, trong đó có khoảng 45% doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, 43% doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, 12% doanh nghiệp mới đăng ký, đang trong quá trình chuẩn bị và hơn 8% doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn.

Để tăng cường thu hút đầu tư, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư; tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định suất đầu tư và số lao động sử dụng đối với các dự án đầu tư.

Bắc Giang xếp thứ 6 cả nước về thu hút đầu tư FDI
Bắc Giang hiện đang là điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp trong nước và FDI

Bên cạnh đó, tăng cường nắm bắt tình tình, chủ động các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Song song với đó, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh; duy trì, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành để các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết luôn thông thoáng, đơn giản, nhanh chóng, tạo mọi điều kiện thuận tiện cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile