Bắc Giang triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Tỉnh Bắc Giang sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức chi trả qua tài khoản của người sử dụng lao động.
Bắc Giang: 100% nhà trường có bếp ăn tập thể đảm bảo vệ sinh ATTP Bắc Giang: Tạm giữ đối tượng trộm cắp điện thoại tại Công ty TNHH Newwing Bắc Giang: KCN Đồng Phúc là khu công nghiệp xanh Công nhân Công ty Việt Hàn đã đi làm trở lại

Mới đây, tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 8/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà trọ đúng, đủ, kịp thời theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, toàn tỉnh Bắc Giang sẽ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Bắc Giang triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Tỉnh Bắc Giang sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức chi trả qua tài khoản của người sử dụng lao động

Trong đó, lưu ý thực hiện một số nội dung gồm: Đối tượng hỗ trợ là người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Về nguyên tắc hỗ trợ phải bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị hỗ trợ; mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần trong 1 tháng và không quá 3 tháng.

Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phương thức chi trả thông qua tài khoản của người sử dụng lao động.

Bắc Giang triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng nếu đủ điều kiện

Theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và Khu vực kinh tế trọng điểm, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng.

Tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cấp, các ngành, các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách tại Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này trên phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để mọi tổ chức, người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh biết và chủ động làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ (nếu đủ điều kiện) hoặc tham gia giám sát việc thực hiện ở cơ sở.
Vi Hải
Xem phiên bản mobile