Bắc Giang: Tra mã QR khi thực hiện giao dịch liên quan đến đất đai

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 4453 ngày 31/8/2021 về tra mã QR trên căn cước công dân (CCCD) và địa chỉ thường trú khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất.
Bắc Giang: Công ty Đào Dương xây dựng không phép trên hàng nghìn mét vuông đất Thái Nguyên: Sở Tài chính cần khắc phục một số tồn tại, thiếu sót trong xác định giá đất Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các Văn phòng công chứng, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn khi thực hiện công chứng, chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến đất đai mà thông tin nhân thân, địa chỉ thường trú, địa chỉ thửa đất có thay đổi do đổi tên, sáp nhập địa giới hành chính, đổi từ chứng minh thư nhân dân (CMND) sang CCCD thì thực hiện tra mã QR trên CCCD để kiểm tra thông tin.

Đồng thời, người dân ghi rõ thông tin trước và sau thay đổi, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin mà không yêu cầu người sử dụng đất làm thủ tục đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bắc Giang: Tra mã QR khi thực hiện giao dịch liên quan đến đất đai

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng khi thực hiện các hợp đồng thế chấp đối với các trường hợp thông tin nhân thân, địa chỉ thường trú, địa chỉ thửa đất có thay đổi do sáp nhập địa giới hành chính, thay đổi từ CMND sang CCCD thì không yêu cầu người sử dụng đất làm thủ tục đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố không yêu cầu người sử dụng đất phải đăng ký biến động đối với các trường hợp thông tin nhân thân, địa chỉ thường trú, địa chỉ thửa đất có thay đổi do sáp nhập địa giới hành chính, đổi từ CMND sang CCCD khi thực hiện các giao dịch.

Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đăng ký biến động (thay đổi từ CMND sang CCCD) thì thực hiện tra mã QR trên CCCD để kiểm tra thông tin, kiểm tra các văn bản về sáp nhập địa giới hành chính để đăng ký biến động theo quy định.

Tính đến ngày 27/7, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang công khai danh sách 61 dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư mới đang thực hiện đầu tư.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile