Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai năm 2019

Tại Hội nghị, Phó BCĐ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang khẳng định tầm quan trọng của việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. 
Tỉnh Bắc Giang cắt đất KCN Vân Trung để giao cho Công ty FuGiang làm Dự án nhà ở xã hội

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tham dự hội nghị có ông Đào Duy Trọng - Phó Giám đốc Sở - Phó Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (BCĐ); bà Lê Thị Thanh Xuân – Trưởng phòng Thống kê thuộc Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai – Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ TNMT cùng các đại biểu là thành viên trong BCĐ; đại diện thường trực UBND các huyện, thành phố phụ trách TNMT cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan; đại diện lãnh đạo xã, phường, thị trấn phụ trách đất đai, cán bộ địa chính.

Tại Hội nghị, ông Đào Duy Trọng – Phó BCĐ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang khẳng định tầm quan trọng của việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Theo đó, ngày 20/8/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do ông Lại Thanh Sơn – Tỉnh ủy viên, PCT thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) cùng lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị trong tỉnh là thành viên BCĐ.

bac giang to chuc hoi nghi tap huan nghiep vu kiem ke dat dai nam 2019
Ông Trương Đức Thư - Phó CCT Chi cục QLĐĐ truyền đạt Chỉ thị 15/CT-TTg và Kế hoạch 194/KH-UBND

Ông Đào Duy Trọng quán triệt tới các đại biểu việc kiểm kê đất đai năm 2019 phải đánh giá được thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình biến động đất đai trong 5 năm qua của từng địa phương và cả nước; nhất là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất; làm rõ nguyên nhân hạn chế, tồn tại; đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật đất đai và các biện pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất để khắc phục hạn chế, tồn tại hiện nay.

Mở đầu chương trình tập huấn, ông Trương Đức Thư – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai truyền đạt chi tiết tới hội nghị nội dung Chỉ thị số 15/CT -TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; triển khai Kế hoạch 194/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, thời điểm chốt Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được thống nhất tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Ngoài những nội dung chính nêu trên, tại hội nghị, các báo cáo viên đã hướng dẫn các đại biểu lập bản đồ kiểm kê đất đai phục vụ tổng hợp số liệu, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và hướng dẫn về cách thức lập dự toán kinh phí phục vụ thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, giải đáp các thắc mắc trong quá trình triển khai thực hiện phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng được thống nhất, chính xác và đạt chất lượng.

Ông Đào Duy Trọng nhấn mạnh công tác kiểm kê đất đai năm 2019 là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh và đề nghị các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện đúng Chỉ thị 15 và Kế hoạch 194, bảo đảm hoàn thành việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn đạt chất lượng, đúng tiến độ.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile